Havainnollistava kuvitus Tapiolan jalkapallostadionista illalla, edustalla ihmisiä kävelemässä.
Havainnekuva stadionin eteen suunnitellulta aukiolta.Kuva: City of Espoo

Tapiolan urheilupuiston uudistushanke

AsemakaavoitusTapiola

Tapiolan urheilupuistosta suunnitellaan puistomaisen vihreää, ilmastoviisasta ja helposti lähestyttävää urheilu- ja tapahtumapaikkaa. Alue sijaitsee Tapiolassa, Urheilupuiston metroaseman pohjoispuolella. Kaavahanke käynnistyi joulukuussa 2019. Valtuusto hyväksyi kaavan 22.3.2021. Sen jälkeen kaavamääräyksiä tarkastettiin valtuustossa 26.4.2021. Kaavanmuutoksesta on tehty valitus Helsingin hallinto-oikeuteen.

Kaavan nimi

Tapiolan jalkapallostadion

Aluenumero

210807

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Hyväksymisvaihe

Hakija

Espoon kaupunki

Taustatietoa

Asemakaavan muutos on osa Tapiolan urheilupuiston pitkäjänteistä kehittämistä. Suunnittelun tavoitteena on kehittää urheilupuiston ilmettä ja omaleimaisuutta. Urheilupuistoon rakennettava jalkapallostadion mahdollistaa kansainvälisen tason pelien ja suurten tapahtumien järjestämisen.   

Liikunnan ja urheilun lisäksi puistoon tulee palveluita ja asuntoja. Erityistä huomiota kiinnitetään puiston ilmastovaikutuksiin. Kulkuyhteydet urheilupuistoon ja sen läpi suunnitellaan sujuviksi etenkin kävelijöille, pyöräilijöille ja joukkoliikenteen käyttäjille. Urheilupuiston ideointiin ovat osallistuneet asukkaat ja muut puiston käyttäjät.  

Yhteyshenkilöt

Toni Saastamoinen

arkkitehti, asemakaavoitus040 520 8272Tekniikantie 15, Otaniemi

Marno Hanttu

liikenneinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu046 877 2749Tekniikantie 15, Otaniemi