Tähtimöpuiston leikkipaikan sijainti merkitty sinisellä viivalla ilmakuvaan.
Tähtimöpuiston leikkipaikan sijainti merkitty sinisellä viivalla ilmakuvaan.

Tähtimöpuiston leikkipaikka

PuistotLeppävaara

Espoon kaupunki on aloittamassa Karakalliossa sijaitsevan Tähtimöpuiston leikkipaikan (Rastaspuistontie 4 B, 02620 Espoo) purkusuunnittelun ja jatkokehittämisen viheralueena. Purkaminen sisältää leikkivälineiden poistamisen ja niiden alueiden maisemoinnin.

Purkaminen tehdään Espoon leikkipaikkaohjelma 2016-2026(ulkoinen linkki)  mukaisesti, ja asukkaita on tiedotettu hankkeesta ensimmäisen kerran tässä vuonna 2016 julkaistussa ohjelmassa.

Tähtimöpuiston leikkipaikan purkamisen jälkeen lähin leikkipaikka tulee sijaitsemaan Nurmilinnun-Nurminiitynpuistossa osoitteessa  Rastaspuistontie 10, 02620 Espoo. Ennen Tähtimöpuiston leikkipaikan purkamista Nurmilinnun-Nurminiitynpuistoon leikkipaikkatoimintoja pyritään kunnostamaan tai uudistamaan.

Hankkeiden tavoitteena on keskittää alueen palveluja Nurmilinnun-Nurminiityn puistojen alueelle ja samalla tarjota asukkaille myös monipuolisempia virkistysmahdollisuuksia.

 

Hankkeen eteneminen

Tähtimöpuiston leikkipaikan purkusuunnittelun alkaessa järjestettiin kysely jonka kautta asukkaat pystyivät kertomaan toiveitaan ja mielipiteitään hankkeeseen ja puiston jatkokehitykseen liittyen. Lisäksi he pystyivät kommentoimaan purkamisesta laadittua suunnitelmaluonnosta. Tarkoituksena oli hyödyntää saatua palautetta lopullisen purkusuunnitelman laatimisessa. Kysely oli auki 9.8 – 29.8.2021 välisenä aikana.

Asukaskyselyn tuloksista laadittu raportti (suomeksi) löytyy tämän sivun alaosasta kohdasta ”Ladattavat tiedostot”.

Kiitämme kaikkia saadusta palautteesta joka tarjosi paljon arvokasta lisätietoa hankkeen suunnitteluun. Palautteesta ilmeni että Tähtimöpuiston jatkokehityksen kannalta on tarpeen siirtää sen suunnittelu Nurmilinnun-Nurminiitynpuiston konsepti- ja puistosuunnittelun yhteyteen. Näin asukkaille tarjoutuu mahdollisuus osallistua samanaikaisesti molempien alueiden kehittämiseen. Asukaskyselyn välityksellä saatu muu palaute tullaan huomioimaan suunnittelussa. 

Nurmilinnun-Nurminiitynpuiston suunnitelma sekä Tähtimöpuiston jatkokehittämisen suunnitelma on tavoitteena laatia vuoden 2022 aikana.

Tavoitteena on että Tähtimöpuiston leikkipaikan purkaminen ja jatkorakentaminen tehdään vasta Nurmilinnun-Nurminiitynpuistoon sijoittuvan leikkipaikan uudistamisen jälkeen. Nurmilinnun-Nurminiityn puistoon sijoitettavat toiminnot toteutetaan investointien määrärahojen puitteissa esimerkiksi vaiheittain, kuitenkin niin, että rakentaminen aloitetaan lasten leikkipaikan rakentamisesta.

Kaupunki seuraa siihen asti Tähtimöpuiston leikkipaikan turvallisuustilannetta ja tarvittaessa huonokuntoisia välineitä ja muita rakenteita tullaan poistamaan. Uusia investointeja leikkipaikalle ei tehdä ennen sen purkamista ja jatkokehitystä.

Lisätietoa Nurmilinnun-Nurminiitynpuiston uudistamisesta

Suunnittelu käsittää koko puistoalueen ja sen tavoitteena on tarjota monipuolisia virkistysmahdollisuuksia kaikenikäisille asukkaille. Leikkipaikan kunnostamisen lisäksi puistoon on suunnitteilla muun muassa ulkoliikuntapaikkoja ja puistoreittejä hyvän saavutettavuuden turvaamiseksi. Nämä ja muut suunnitteluasiat tulevat tarkentumaan myöhemmin suunnittelun alkaessa.

Asukkaiden ja käyttäjien näkemyksien ja toiveiden kartoittamiseksi järjestetään erillinen kysely ja mahdollisuuksien mukaan myös asukastapaaminen suunnittelutyön aikana.

Pyydämme esittämään mahdolliset hankkeisiin liittyvät kysymykset ja toiveet vasta hankkeen käynnistyessä ja sen osallistamisen yhteydessä. Tiedotamme Nurmilinnun-Nurminiitynpuiston suunnittelun käynnistymisestä sekä asukaskyselyn ja mahdollisen asukastilaisuuden ajankohdasta myöhemmin.

Yhteystiedot

Annika Kemppainen

Suunnitteluhortonomi+358 40 639 4373Tekniikantie 15, Otaniemi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

09 816 25100