Ilmakuva, johon on merkitty työalueet keltaisella.
Rakennushankkeen työalueetKuva: Maanmittauslaitos

Storhemtintien, Salinpellontien ja puistoalueiden rakentaminen

Kadut ja liikenneEspoon keskusMatinkylä

Urakassa rakennetaan kadut Storhemtintie, Salinpellontie sekä osittain näihin liittyviä katuja. Tuurinlaaksoon ja Storhemtintien sillan viereisiin puistoihin rakennetaan puistoraitit. Lisäksi siirretään Henttaanpuro uuteen uomaan urakka-alueella. Rakennuskohteet sijaitsevat Kuuriniityn ja Suurpellon kaupunginosissa.

Hankkeen kuvaus

Rakennushanke käsittää Storhemtintien, Salinpellontien ja osin Tinametsän, Väli-Henttaantien, Kyläsepäntien, Storhemtin kylätien sekä puistoraittien ja Henttaanpuron uuden uoman rakentamista. Työalue sijaitsee pääosin rakentamattomalla pelto- ja metsäalueella lukuun ottamatta Storhemtintien eteläosaa, jossa katutyöt ulottuvat Vanhan Tuurinmäentien päälle.

Salinpellontie tulee olemaan Väli-Henttaantien ja Tinametsän väliseltä osuudelta ainoastaan joukkoliikenteen ja huoltoajoneuvojen käytettävissä. Storhemtintielle ja Salinpellontielle tulee bussipysäkit.

Storhemtintien ajorata, jalkakäytävä ja pyörätie asfaltoidaan ja asennetaan reunakivet. Henttaanpuron kohdalle rakennetaan teräsputkisilta. Uusi katu liitetään eteläpäästään nykyiseen Tuurinmäenympyrään.

Storhemtintien pohjoispäästä erkanee pohjoiseen Kyläsepäntie ja itään Storhemtin kylätie, jotka rakennetaan osittain noin 60 m matkalta. Kadut jäävät tässä rakennusurakassa murskepintaisiksi. Risteyksestä länteen kääntyy Salinpellontie, joka rakennetaan valmiiksi kiveyksineen ja viherkaistoineen Väli-Henttaantien liittymään asti. Väli-Henttaantien ja Tinametsän välinen osuus viimeistellään myöhemmin. Tinametsä -kadusta rakennetaan valmiiksi noin 50 metrin osuus. Väli-Henttaantie rakennetaan valmiiksi noin 50 metrin matkalta Salinpellontien risteyksestä alkaen. Katuosuudelle rakennetaan myös teräsputkisilta Henttaanpuron yli.

Tuurinlaakson puistoon sekä Storhemtintien Henttaanpuron ylittävän sillan tienoilla sijaitsevaan kahteen puistoon rakennetaan puistoraitit, Henttaanpurolle uusi uoma ja uoman ylittävät kaksi puukantista raittisiltaa. Raitit valaistaan. Puistoihin asennetaan joitain roska-astioita ja penkkejä, kylvetään niittyalueita ja istutetaan puita ja pensaita.

Rakentamisen toteuttamiseksi louhitaan kalliota ja vahvistetaan maaperää stabiloimalla, jossa maata lujitetaan kantavaksi pohjaksi rakentamiselle sekoittamalla pehmeään saveen kalkkia ja sementtiä. Katu- ja puistorakentamisen yhteydessä rakennetaan vesijohtoja, jätevesiviemäreitä ja hulevesiviemäreitä sade- ja sulamisvesille. Kaduille tulee katuvalaistus. Lisäksi kadun alle asennetaan sähkö- ja telekaapeleita ja kaukolämpöjohtoja.

Osa urakkaan kuuluvista kaduista rakennetaan valmiiksi myöhemmin alueen suunnittelun ja rakentamisen edistyttyä.

Hankkeen perustiedot:

Arvioitu toteutusajankohta:

helmikuu 2021 – kesäkuu 2022

Pääurakoitsija:

VM Suomalainen Oy

Hankepäällikkö:

Pasi Severinkangas

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

09 816 25100