Korttelin täydennysrakentaminen sijoittuu olevien rakennusten itäpuolelle alarinteeseen.
Havainnekuva idänsuunnasta.Kuva: ARK´IDEA

Soukka II

AsemakaavoitusEspoonlahti

Yksityinen maanomistaja on hakenut asemakaavan muutosta, joka mahdollistaa asuinkerrostalokorttelin täydennysrakentamisen. Kortteli (33039 ) sijaitsee Soukassa Alakartanontien ja Soukanväylän risteyksen eteläpuolella. Kaava on tullut voimaan 24.11.2021. ​ Kaavahanke on verkkosivustolla vielä noin vuoden ajan.

Kaavan nimi

Soukka II

Aluenumero

411308

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Hyväksymisvaihe

Hakija

Yksityinen maanomistaja

Yhteyshenkilöt

Lauri Kolttola

arkkitehti, asemakaavoitus040 670 4920Tekniikantie 15, Otaniemi

Anja Karhula

maisema-arkkitehti, asemakaavoitus046 877 3742Tekniikantie 15, Otaniemi

Kaisa Lahti

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu046 877 3000Tekniikantie 15, Otaniemi