Näkymä kohti etelää Soukanraitilta.
Soukan liiketalo, näkymä kohti etelää Soukanraitilta.Kuva: Rouhiainen Moricz Arkkitehdit Oy.

Soukan liiketalo

AsemakaavoitusEspoonlahti

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien asuin- ja liikerakennusten rakentaminen nykyisen liikekorttelin ja yleisen pysäköinnin alueelle. Suunnittelualue sijaitsee Ala-Soukassa Soukanraitin ja Soukantien välissä. Kaavaehdotus nähtävillä 4.4–3.5.2022. Tutustu aineistoon kohdassa Ehdotusvaihe. Kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn arviolta keväällä 2022

Kaavan nimi

Soukan liiketalo

Aluenumero

411309

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Ehdotusvaihe

Hakija

Yksityiset maanomistajat

Taustatietoa

Soukan metroaseman lähin sisäänkäynti tulee sijoittumaan noin 400 metrin päähän kaava-alueesta. 
Kaavoituksella huolehditaan muun muassa rakentamisen sopeutumisesta ympäröivään rakennuskantaan ja kaupunkikuvaan sekä huolehditaan sujuvista kulkuyhteyksistä. 

Yhteyshenkilöt

Paltsa Salama

asemakaavainsinööri040 188 2395Tekniikantie 15, Otaniemi

Anja Karhula

maisema-arkkitehti, asemakaavoitus046 877 3742Tekniikantie 15, Otaniemi

Kaisa Lahti

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu046 877 3000Tekniikantie 15, Otaniemi