Kuvakaappaus kartan ilmakuvasta

Sepontie

Kadut ja liikenneTapiola

Rakennusurakassa tehdään tulevaa Pohjois-Tapiolan koulua palvelevat kadun muutostyöt: katulinjauksen muutos, jalkakäytävän leventäminen, saattopysäköintipaikkojen lisääminen. Urakka käsittää Sepontien ja Visamäenpuiston raitin rakentamisen sekä Louhentien liittymäalueen muutostyöt. Hankkeeseen liittyy myös vesihuoltolinjojen rakentamista viereisen koulun tontin ja Louhenpolun alueella. Kyseessä on jo rakennetun kadun uudelleen rakentaminen. Visamäenpuiston raitti on uudiskohde.

Vaihe

Rakentaminen

Hankkeen kuvaus

Rakennushanke koskee Sepontien ja sen vesihuollon ja kaukolämmön korjausrakentamista. Sepontie on päättyvä tonttikatu. Sepontielle rakennetaan kadun suuntaisia pysäköintitaskuja sekä merkitään pysäköintipaikkoja kadun reunaan. Yleisen pysäköintialueen pysäköintipaikat säilyvät, mutta vähenevät kahdella paikalla jalkakäytävän rakentamisen vuoksi. Jalkakäytävä levennetään 3,5 metriin ja pyöräily ohjataan ajoradalle. Jalkakäytävän sekä ajoradan väliin rakennetaan 0,50 metriä leveä noppakiveys. Saneerattavan jalkakäytävän alle sijoitetaan kaapeleiden suojaputkia, sekä vanha kaukolämpölinja korvataan uudella. Nykyiset kaapelit siirretään jalkakäytävän alle. Sepontien ja Piilopolun korotettu risteysalue suojateineen sekä hidastekoroke rakennetaan uudestaan suunnitelman mukaisesti. Sepontien valaistus uusitaan led-valoin. Työalueet ulottuvat osittain viereisiin katuihin rakenteiden liittämisen vaatimassa laajuudessa.

Visamäenpuiston raitista rakennetaan 3,5 metriä leveä ja se päällystetään kivituhkalla. Raitille rakennetaan sivuojat ja betoniputkirumpu tien kuivatusta varten. Raitille rakennetaan led-valaistus.

Alueella esiintyy kansallisesti haitalliseksi säädettyä vieraslajia kurtturuusua, joka poistetaan katualueen rakentamisen yhteydessä.

Louhinta tehdään tarvittaessa arkisin klo 9–11 ja 15–18 välisinä aikoina.

 

Hankkeen perustiedot

Toteutusaika:

syyskuu 2021 - syksy 2022

Urakoitsija:

GRK Infra Oy

Kaupungin rakennuttajan edustaja:

Markku Virtanen

Yhteystiedot

Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelu 09 816 25100