Peuramäenkuja, Stensintie ja Kivirinne kartalla

Peuramäenkujan, Stensintien ja Kivirinteen rakentaminen

Kadut ja liikenneLeppävaara

Urakassa saneerataan Peuramäenkuja sekä Stensintie välillä Peuramäentie- Palomäentie ja osa Kivirinne -nimisestä kadusta.

Hankekuvaus

Peuramäenkujalla uusitaan vesijohto, jätevesiviemäri ja hulevesiviemäri sekä rakennetaan uusi jätevesipumppaamo. Nykyiset vesijohto, jätevesiviemäri ja hulevesiviemäri jäävät pois käytöstä uusien linjojen valmistuttua. Tonttien vesijohto, jätevesi- ja hulevesiviemärit liitetään uusiin putkiin. Peuramäenkujan ja Turunväylän välissä olevalle suojaviheralueelle rakennetaan purkureitti pinta- ja sadevesille osin avo-ojana, osin putkessa. Lisäksi Peuramäenkujan ja Peuramäentien risteyksessä oleva nykyinen halkaisijaltaan 400  mm vesijohto uusitaan noin 11 m matkalta. Vesihuoltolinjojen rakentaminen vaatii maapohjan kantavuuden vahvistamista stabiloimalla.  Myös kadun rakennekerrokset uusitaan.

Peuramäenkujan päässä oleva nykyinen jätevesipumppaamo on käytössä, kunnes korvaava uusi pumppaamo on valmis. Uusi jätevesipumppaamo perustetaan paalulaatalle. Uuden pumppaamon valmistuttua nykyinen pumppaamo puretaan. 

Stensintietä rakennetaan Peuramäentien ja Palomiehentien välisellä matkalla. Katua kavennetaan ja rakennetaan pysäköintipaikkoja kadun varteen. Bussipysäkkejä parannetaan sekä rakennetaan suojatiekorokkeita ja hidasteita. Kadun eteläpuolella olevaa jalankulku- ja pyöräilytie nostetaan samaan tasoon kadun kanssa sekä kadun kuivatusta uusitaan rakentamalla hulevesiviemäriä. Jalankulku- ja pyöräilytien korkomuutoksen takia syvälle jäävää kaukolämpöjohtoa siirretään.  Stensintien katuvalaistus uusitaan.

Kivirinne -katua rakennetaan uudelleen Kaksoiskiventien ja Tahkokujan väliseltä osuudelta.  Kadun rakennekerrokset uusitaan. Pinta- ja sadevesille rakennetaan hulevesiviemäriä tarvittavine tonttiliitoksineen kadun kuivatuksen takia. Rakentamisen toteutus vaatii louhintoja.  Louhinnat tehdään ilman räjäytyksiä. Lisäksi asennetaan suojaputket energia- ja tietoliikennekaapeleille ja uusitaan katuvalaistus. 

Peuramäenkuja, Stensintie ja Kivirinne -kaduille asennetaan reunakivet, kadut asfaltoidaan ja tehdään vihertöitä. Kivirinne -kadun työt valmistuvat kesällä. Muu urakka valmistuu loppuvuodesta.

Hankkeen perustiedot

Toteutusaika: tammikuu 2022- marraskuu 2022

Päätoteuttaja: VM Suomalainen Oy

Kaupungin rakennuttajan edustaja: Markus Juusola