Viistoilmakuva, jossa näkyy suunnittelualue.
Ilmakuva suunnittelualueestaKuva: Espoon kaupunki

Päivitetyt ajoneuvoliittymät Finnoontien varteen

AsemakaavoitusEspoonlahti

Vaiheittaisella asemakaavan muutoksella muutetaan ajoneuvoliittymien sijainteja kiinteistöillä. Nykyisin tontille 31 kuljetaan tontin 30 kautta. Liittymiä muutetaan niin, että molemmille tonteille on omat liittymät kiinteistörajan läheisyydessä. Nykytilassa voimassa olevassa asemakaavassa sijainnille on osoitettu liittymäkielto, joten asian ratkaisemiseksi on tarpeen laatia kaavamuutos. Kaikilta muilta osiltaan nykyinen voimassa oleva asemakaava jää voimaan. Kaavaehdotus on tulossa nähtäville arviolta alkuvuodesta 2022.

Kaavan nimi

Puolarmäenmaja

Aluenumero

VK4007

Sijainti

Alueet Latokaskessa osoitteissa Finnoontie 29 ja 31

Kaavatyyppi

Vaiheittainen asemakaavan muutos

Vaihe

Valmisteluvaihe

Hakija

Yksityinen maanomistaja

Taustatieto

Asemakaavan muutoksen vaikutukset ovat vähäisiä, joten sen valmistelussa noudatetaan lyhennettyä asemakaavaprosessia. Kaava-aineisto ei tule valmisteluvaiheessa nähtäville verkkosivulle, vaan siitä tiedotetaan kirjeitse osallisille, kuten lähinaapureille. Ehdotusvaiheessa kaava-aineisto tulee nähtäville tälle sivulle ja voit halutessasi jättää siitä muistutuksen. Jos sinulla on kaavaan liittyviä kysymyksiä tai kommentteja, voit olla yhteydessä suunnittelijoihin. ​

Paltsa Salama

asemakaavainsinööri040 188 2395Tekniikantie 15, Otaniemi

Hannu Granberg

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu043 825 1176Tekniikantie 15, Otaniemi
Vaikuta nyt -uutiskirje kertoo, mihin hankkeisiin voit juuri nyt vaikuttaa ja mitä lähialueellasi tapahtuu. Lisäksi saat tiedon tulevista asukastilaisuuksista. Kirje ilmestyy sähköpostiisi kahden viikon välein. Tilaa klikkaamalla kuvaa!