Ilmakuva, johon rakennusalue on merkitty keltaisella viivalla.
Rakennusalue ilmakuvassa.Kuva: National Land Survey of Finland/ City of Espoo

Olarin koira-aitauksen kunnostus

PuistotMatinkylä

Rakennushanke käsittää Olarin koira-aitauksen kunnostuksen rakennustyöt. Kohde sijaitsee Olarinhaassa, Ylismäentien ja Steinerkoulun välisellä alueella Olarin kaupunginosassa. Kyseessä on jo olemassa olevan koira-aitauksen uudelleen rakentaminen.

Vaihe

Rakentaminen

Työkohde käsittää Olarin koira-aitauksen kunnostamisen. Koira-aitauksen pohjoispuoli on metsää. Pohjoissivulla sijaitsee myös laskuoja, jonka vedet laskevat lopuksi Gräsanojaan. Työhön sisältyy sade- ja sulamisvesien eli hulevesien hallinta koira-aitauksen ulkopuolella. Lisäksi rakennetaan reittiyhteydet koira-aitauksesta sen eteläpuoliseen, olemassa olevaan ulkoilureittiin.

Vanha aita puretaan ja koira-aitaus aidataan uudelleen kolmilankaverkkoaidalla. Uusi koira-aitaus on hieman pienempi kuin vanha aitaus. Pienille ja isoille koirille aidataan erilliset alueet. Yksittäisiä valaisinpylväitä siirretään uusille paikoille ja valaistus uusitaan LED-valaisimin. Lisäksi alueelle asennetaan penkkejä.

Alueelle istutetaan runsaasti kestäviä uusia puita, pensaita ja perennoja. Istutusalueet suojataan puurakenteisella suoja-aidalla. Istutusten suoja-aitoihin kiinnitetään jyrsijäverkko. Koira-aitaukseen sijoitetaan lisäksi puunrunkoja maahan koirien virikkeeksi. Puunrungot upotetaan osittain maan sisään.

Koira-aitauksen ja sen eteläpuolisen avoimen alueen pinnat kylvetään nurmikoksi. Myös töiden yhteydessä vaurioituneet nurmialueet nurmetetaan uudelleen. Hulevesipainanteiden pohjalle ja luiskiin asennetaan eroosiosuojaksi ja niityn perustamiseksi siemeniä sisältävä eroosiomatto. Eroosiomatto on valmistettu juuttikankaasta ja maatuvasta paperista, joiden väliin siemenet on tehtaalla laitettu valmiiksi. Maton käyttö vähentää siemenien huuhtoutumista sadevesien mukana. Hulevesipainanteisiin kylvetään kotimaisten kosteiden niittyjen kasvien siemeniä. Koira-aitauksen pohjois- ja länsisivuilla työn aikana vaurioitunut maanpinta tasataan ja alueet saavat vihertyä itsekseen.

HUOM. Rakennusaikana koira-aitaus on suljettu käytöltä. Rakentamisen jälkeen aitaukset pidetään lukittuna 2–3 kuukautta, jotta nurmi pääsee kasvamaan. Koira-aitaus otetaan käyttöön nurmipinnan ollessa riittävän vahva tallaukselle.

Hankkeen perustiedot

Arvioitu toteutusajankohta:

elokuu 2022 – joulukuu 2022

Pääurakoitsija:

Espoon kaupunki

Vihertyöpäällikkö:

Esa Pensas