Ilmakuvaote Odilammen leikkipaikan sijainnista
Leikkipaikan sijainti on merkitty karttaan keltaisella viivalla.

Odilammen leikkipaikka

PuistotKalajärvi

Odilammen leikkipaikan (Elisantie 17, 02970 Espoo) perusparannuksen suunnittelu on valmistunut. Perusparannuksen tavoitteena on kehittää leikkipaikan turvallisuutta ja viihtyisyyttä leikkivälineiden, kalusteiden ja muiden rakenteiden uusimisella.

Vaihe

Lainvoimainen

Suunnittelun eteneminen

Lopullinen suunnitelma on nyt valmistunut ja se löytyy liitteenä sivun alalaidasta kohdasta Ladattavat tiedostot. Liitteenä on myös kirjoitettu selostus suunnitelman sisällöstä.

Leikkipaikan suunnittelu käynnistyi, kun hankkeeseen liittyen järjestettiin asukaskysely, joka oli auki internetissä 24.3 – 30.4.2021 välisenä aikana. Saatujen vastausten pohjalta laadittiin suunnitelmaluonnos, joka oli nähtävillä tällä internetsivulla. Kommentointiaikaa oli 23.9 – 17.10.2021. Kommentteja ja palautetta pystyi myös antamaan sähköpostilla ja puhelimitse. Luonnos ei saanut kommentteja. Koronatilanteen vuoksi tavanomaista asukastilaisuutta ei voitu järjestää.

Rakentamisen aikataulu

Leikkipaikan rakentaminen tehdään vuoden 2022 aikana.

Saavutettava tai Ei saavutettava -merkintä tiedostonimessä ilmaisee voiko tiedoston tarvittaessa lukea avustavalla teknologialla, kuten ruudunlukuohjelmalla.

Yhteystiedot

Annika Kemppainen

Suunnitteluhortonomi+358 40 639 4373Tekniikantie 15, Otaniemi