Viistoilmakuva suunnittelualueesta eteläsuunnasta. Suunnittelualue on rajattu kuvaan.
Viistoilmakuva suunnittelualueesta eteläsuunnasta.Kuva: Espoon kaupunki
Vaikuta 28.11.-27.12.2022

Nuottaniemi II

AsemakaavoitusMatinkylä

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa nykyinen liike- ja toimistorakennusten korttelialue osittain asumiseen. Osa suunnittelualueesta tullaan säilyttämään puustoisena virkistysalueena. Voimassa olevan asemakaavan mukainen käyttötarkoitus ei ole toteutunut, vaan alue on tällä hetkellä puustoinen ja rakentamaton. Kaavaehdotus tulee uudelleen nähtäville 28.11.–27.12.2022.

Kaavan nimi

Nuottaniemi II

Aluenumero

312308

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Ehdotusvaihe

Hakija

Yksityinen maanomistaja ja Espoon kaupunki

Taustatietoa

Aluetta on aiemmin esitetty kokonaisuudessaan asumiseen. Asemakaavanmuutosehdotus on ollut nähtävillä 2.4.-2.5.2013. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 12.6.2013 ehdotuksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Maankäyttösopimusneuvotteluiden aikana alueelta tehtiin liito-oravahavaintoja, joiden vuoksi asemakaavamuutoksen edistäminen keskeytettiin vuonna 2014. Uusi, muuttuneen tilanteen huomioiva kaavaehdotus tulee nähtäville 28.11.–27.12.2022.

 

Anni Malila

Asemakaavainsinööri0406365623Tekniikantie 15, Otaniemi

Mari Soini

maisema-arkkitehti040 636 9844Tekniikantie 15, Otaniemi

Salla Mäkelä

liikenneinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu046 877 3001Tekniikantie 15, Otaniemi
Vaikuta nyt -uutiskirje kertoo, mihin hankkeisiin voit juuri nyt vaikuttaa ja mitä lähialueellasi tapahtuu. Lisäksi saat tiedon tulevista asukastilaisuuksista. Kirje ilmestyy sähköpostiisi kahden viikon välein. Tilaa klikkaamalla kuvaa!