Purettavat laiturit 28 ja 29
Purettavat laiturit, vasemmalla laituri no. 28 ja oikealla laituri no. 29

Nuottalahdenrannan laiturien purku ja uuden ponttonilaiturin rakentaminen

PuistotMatinkylä

Rakennushankkeessa puretaan Nuottalahdenrannan laiturit numero 28 ja 29 sekä rakennetaan korvaava ponttonilaituri laiturin numero 29 paikalle. Kohde sijaitsee Nuottalahdessa meren rannalla, Matinkylän kaupunginosassa.

Hankekuvaus

Hankkeessa puretaan kaksi vanhaa, huonokuntoista laituria Nuottalahdenrannassa ja tehdään niiden tilalle uusi, noin 60 metriä pitkä ponttonilaituri. Laituri tarjoaa mahdollisuuden päästä avoveden äärelle Rantaraitilta Matinkylän kohdalla. Rakennuspaikka sijoittuu pääosin rantaruovikkoon. Uuden ponttonilaiturin kohdalla on kuitenkin ruopatun uoman kohdalla avovettä. Uusi laituri on esteetön (pyörätuolille soveltuva).

Laituri numero 28:

Laiturin kävelysillan pituus on yhteensä 49,8 metriä. Laiturin puupalkit lepäävät yhteensä kahdeksan betonisen välituen varassa. Välitukien liikkumisesta johtuen laiturin kävelysilta kiemurtelee melko pahoin. Yksi laiturin betonituista on pahoin kallistunut. Laiturin päädyssä on betoninen arkkurakenne, jonka päällä kansilankutus lepää. Laiturissa ei ole mitään varusteita.

Laituri numero 29:

Laiturin kävelysilta on tehty latomalla merenpohjaan suuria kiviä, jonka päälle on tehty tasausvalu. Kivilatomus on pituudeltaan 53,5 metriä. Laiturin päädyssä on erillinen puukantinen betoniarkku, joka on yhdistetty kivilatomusosaan puisella sillakkeella. Puukansiosuus on 6,3 metriä pitkä. Laiturin päässä on tikkaat veteen. Kivilatomus on pahoin kallistunut. Kivilatomus puretaan siten, että matalan veden aikaan näkyviin jää kiviä enintään noin kolmen metrin etäisyydellä toisistaan. Rakenteen tueksi juntatut teräspontit poistetaan.

Laiturien vapaan veden puolelle asennetaan silttiverho eli suodatinkangas purkutyön ajaksi veden samentumisen estämiseksi. Laiturien pääty- ja välituet poistetaan mahdollisimman suurina kappaleina siten, että merenpohjan kaivaminen jää mahdollisimman vähäiseksi. Laitureiden 28 ja 29 maapenkereet Rantaraitilta puretaan ja materiaali levitetään rantaluiskaan.

Uuden laiturin kansi tehdään painekyllästetystä puusta. Kansilankutus tehdään laituriin nähden poikittain. Laiturin molemmille reunoille asennetaan yksi lankku pitkittäin. Ponttonit ovat betonisia laituriponttoneita. Ponttonit ovat jään kestäviä, eli niitä ei nosteta talveksi pois vedestä. Betoniponttonit varustetaan puisella kansirakenteella. Ponttonien sisus täytetään umpisolumuovilla, joka toimii kellukkeena. Kelluvat rakenteet ankkuroidaan betonipainoankkurein. Betonipainot kaivetaan merenpohjaan. Laituriin asennetaan puinen kaide. Laiturin päätykannelle asennetaan kaksi penkkiä. Laiturin päätyyn kiinnitetään alumiiniset tikkaat ja pelastusvälinesarja. Pelastusvälinesarja sisältää pelastusrenkaan heittoköysineen ja venehaan, sekä irralliset pelastustikkaat. Pelastustikkaiden yläreunassa on poikittainen tukipalkki/tukikolmio, jotta pelastustikkaat voidaan tarvittaessa pelastustilanteessa tukea ponttonilaiturin reunaan. Uuden ponttonilaiturin maatuki yhdistetään Rantaraittiin kivituhkapintaisella penkereellä, jonka luiskat nurmetetaan.

Rannat siistitään laiturin purkutyön jälkeen. Työn aikana rikkoutunut nurmi tasoitetaan ja kylvetään uudelleen nurmikoksi. Kaislikon annetaan uusiutua luontaisesti. Työstä aiheutuneet vauriot Rantaraitin pintaan korjataan kivituhkalla.

Kulku Rantaraitilla pidetään auki koko rakentamisen ajan mahdollisesti väliaikaisin liikennejärjestelyin.

Hankkeen perustiedot

Arvioitu toteutusajankohta: syksy 2022 - kevät 2023

Pääurakoitsija: T & T Merityö Oy

Kaupungin rakennuttajan edustaja: Osmo Tiililä