Viistokuva Niittytaival ja Niittyportti urakka-alueesta, Kuvassa näkyy rakennettavat kadut  ja Merituulentie.
Viistokuva Niittytaival ja Niittyportti urakka-alueesta, Mapspace Viewer kuvakaappaus.jpg

Niittytaipaleen ja Niittyportin rakentaminen

Kadut ja liikenneTapiola

Niittykumpuun rakennetaan Niittytaival -kadun Merituulentien suuntainen osuus, Niittytaipaleen itäpuolella oleva pysäköintialue ja Niittyportti -kadun liikennejärjestelyt Merituulentien liittymästä n. 70 metrin matkalta etelään.

Hankekuvaus

Rakennettavia katualueita ovat:
- Niittytaival, kokoojakatu Niittyportin ja Niittymaantien välillä
- Niittyportti, nykyinen kokoojakatu, jonka liikennejärjestelyjä muutetaan välillä Niittysillanpuisto - Merituulentie
- Pysäköintialue, Niittytaipaleen itäpuolella oleva pysäköintialue sekä Niittytaipaleen ja Merituulentien jalankulku- ja pyöräyhteys.

Urakka-alueelta raivataan joitain puita sekä poistetaan katurakenteita. Purettuja betoni- ja luonnonkiviä pyritään käyttämään uudelleen mahdollisuuksien mukaan. Niittytaival -kadulle rakennettava osuus perustetaan teräsputkipaalujen ja paalulaatan varaan. Paalulaatta jakaa kuormaa paaluilta ympäröivään maaperään tasaisesti ja estää maaperän painumista tai liikkumista.

Katujen rakentamisen yhteydessä asennetaan vesijohto, jätevesiviemäri, hulevesiviemäri sekä kaapeleiden suojaputkia. Kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä uusitaan kadun rakennekerrokset. Niittyportti ja Niittytaival -kaduille rakennetaan jalkakäytävät ja pyörätiet. Niittytaival-kadulle, Merituulentien suuntaiselle osuudelle tulee myös pysäköintitaskuja ja Merituulentien puoleisen osuuden päähän rakennetaan paikoitusalue. Merituulentieltä rakennetaan paikoitusalueen sivusta jalankulku- pyörätieyhteys. Katuvalaistusta uusitaan osittain. Kadut asfaltoidaan ja asennetaan reunakivet. Piennaralueet nurmetetaan ja erotuskaistoille istutetaan lehtipensaita ja joitain puita tai asennetaan kiveys.

Lisätietoja löytyy Espoon kaupungin suunnittelun nettisivulta Niittyportti, Niittytaival ja Taivalportti

Urakka-alueella tulee olemaan tilapäisiä liikennejärjestelyjä. Töitä tehdään klo. 07:00-20:00 välisenä aikana. Paalutuksesta, ponttauksesta ja louhintatöistä aiheutuu häiritsevää melua. Näitä töitä tehdään pääsääntöisesti arkisin klo. 07:00-18:00 välisenä aikana. Liitteenä urakoitsijan tiedote.

Hankkeen perustiedot

Toteutusaika: toukokuu 2023- elokuu 2024

Päätoteuttaja: Uudenmaan Infrapalvelut Oy

Kaupungin rakennuttajan edustaja: Pasi Severinkangas