Niipperintie, Juvanpuiston risteyksestä etelään

Niipperintien rakentaminen välillä Nikunpellonpolku - Niipperinkuja

Kadut ja liikenneKalajärvi

Urakan kohteena on Niipperintien uudelleen rakentaminen välillä Nikunpellonpolku - Niipperinkuja.

Vaihe

Rakentaminen

Urakassa rakennetaan Niipperintie Nikunpellonpolun ja Niipperinkujan väliseltä osuudelta. Työalueeseen kuuluvat myös risteävien ja liittyvien katujen työt rakenteiden liittämisen edellyttämässä laajuudessa.

Niipperintien kaikki nykyiset reunatuet, asfaltti-, betoni- ja luonnonkivipäällysterakenteet puretaan. Niipperintien länsipuolelle rakennetaan hulevesiviemäri ja itäpuolelle asennetaan suojaputkituksia sähkö- ja telekaapeleille. Katujen rakennekerrokset uusitaan kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä.

Niipperintien itäpuolelle  rakennetaan kaksi meluaitaa, jotka sijoittuvat Juvanpuiston risteyksen molemmin puolin. Risteyksen eteläpuoleinen meluaita on noin 138 metriä pitkä ja pohjoispuolen meluaita noin 162 metriä pitkä. Aitojen korkeus vaihtelee 3 metrin molemmin puolin. Meluaidat perustetaan porapaalujen varaan. Porapaaluihin kiinnitettävien runkotolppien väliin asennetaan melua vaimentavat  kasettielementit. Meluaita verhoillaan puisella vaakarimoituksella molemmin puolin. Meluesteiden yläosassa on 1,2 metrin tai 0,8 metrin läpinäkyvä lasinen osuus. Lasien laminaattikalvoon tulee kuviointi lintujen törmäysten välttämiseksi. Meluaitojen pintakäsittely tehdään samantyyliseksi kuin meluaidassa Niipperintien toisella puolella. Rakentamisen vuoksi siirretään joidenkin katuvalopylväiden sijaintia. Valaisimet vaihdetaan yöhimmennyksellä varustettuihin valaisimiin

Niipperintien länsipuolelle rakennetaan jalankulku- ja pyörätie. Jalankulku- ja pyörätien rakentamisen alta kerätty humus- tai multapitoinen maa-aines käytetään niittyjen, luiskien ja reuna-alueiden maisemointiin ja verhoiluun tarvittavissa määrin. Katualueet asfaltoidaan, asennetaan graniittiset reunatuet sekä kiveykset. Katuviheralueille kylvetään niittyä ja nurmikkoa sekä istutetaan havu- ja lehtipuita sekä muutama lehtipensas.

Rakentaminen kestää noin vuoden ja työt valmistuvat alkukesästä 2023. 

 

Hankkeen perustiedot:

Toteutusaika:

kesäkuu/2022- kesäkuu/2023

Urakoitsija:

Marttilan Maanrakennus Oy

Kaupungin rakennuttajan edustaja:

Sirpa Salminen