Etualalla näkyy suojeltujen rakennusten rehevöitynyt pihapiiri ja taustalla Motonetin rakentunut liikekiinteistö.
Viistoilmakuva suunnittelualueesta.Kuva: Blom

Nedre Gloms

AsemakaavoitusEspoon keskus

Alueelle suunnitellaan uusi ravintola ja pysäköintialue liikerakennusten käyttäjiä varten. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kunnostaa alueella sijaitsevat suojellut rakennukset. Niihin pyritään sijoittamaan käsityöläis- ja keramiikkapajatoimintaa, joka luo yhtenäisen kokonaisuuden uuden ravintolan kanssa. Kaava on tullut voimaan 16.2.2022. Kaavahanke on verkkosivustolla vielä noin vuoden ajan.​

Kaavan nimi

Nedre Gloms

Aluenumero

630901

Kaavatyyppi

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Vaihe

Lainvoimainen

Hakija

Ravintolahanke Foodworld Oy

Taustatietoa

Asemakaavoituksella huolehditaan alueen rakennushistoriallisten arvojen, Glomsånjoen luontoarvojen, sekä alueen mahdollisten muinaisjäännösalueiden säilyminen. Kaavoituksella parannetaan alueen hulevesien käsittelyä sekä liikennejärjestelyjä suunnittelualueella ja Espoontiellä.

Yhteyshenkilöt

Miika Ruokonen

kaavoitusinsinööri, asemakaavoitus043 824 6863Tekniikantie 15, Otaniemi

Kati Vuorinen

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu040 521 9772Tekniikantie 15, Otaniemi