Veteraanintien sijainti on merkitty ilmakuvaan keltaisella viivalla.
Vaikuta 12.9.-26.9.2022

Nähtävillä: Veteraanintie

Kadut ja liikenneLeppävaara

Espoon kaupunki on käynnistänyt Veteraanintien katu- ja rakennussuunnitelmien laatimisen, jolla nykyinen katu rakennetaan asemakaavan mukaiseksi. Katusuunnitelma on hallinnollinen suunnitelma, jonka perusteella katu saa rakennusluvan. Kadun rakentaminen tapahtuu rakennussuunnitelmalla. Katusuunnitelma pidetään julkisesti nähtävillä 12.-26.9.2022.

Vaihe

Ehdotusvaihe

Suunnitelmassa nykyinen sorapintainen katu rakentuu reunakivelliseksi päällystetyksi kaduksi. Kadun kuivatus hoidetaan kadun alle rakennettavalla hulevesiviemärillä. Kadun nykyinen valaistus uusitaan ja katualueen reunoille esitetään nurmetusta. Kadun rakentaminen pyritään aloittamaan jo loppu vuonna 2022.

Katusuunnitelmaluonnoksesta pidettiin esittelytilaisuus ma 30.5.2022 kello 16.00. Luonnossuunnitelmasta tehty esitys menee viikon ajaksi otakantaa.fi -sivustolle. Tästä linkistä otakantaa.fi-sivustolle.(ulkoinen linkki) Sivustolla luonnoksesta voi esittää vielä kommentteja ja kysymyksiä.

Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävä katusuunnitelmaehdotus asetetaan nähtäville 12.-26.9.2022. Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse.

Yhteystiedot

Vesa Raimesalo

Projekti-insinööri+358 46 877 3578Tekniikantie 15, Otaniemi