Ilmakuvaan on merkitty Tuulikinsilta keltaisella viivalla.
Vaikuta 1.8.-15.8.2022

Nähtävillä: Tuulikinsilta, eteläosa

Kadut ja liikenneTapiola

Tuulikinsilta tulee valmistuessaan muodostamaan Tapiolan liikekeskusalueen itäpuolelle Merituulentien ylittävän, etelä-pohjoissuuntaisen jalankulun ja pyöräilyn yhteyden. Tuulikinsilta liittyy pohjoispäässään Ainoa-liikekeskuksen edustalla Länsituuleen ja eteläpäässään Itätuulenkujaan. Katusuunnitelma 7756/001 käsittää Tuulikinsillan eteläosan Merituulentien eteläpuolella. Katusuunnitelma pidetään nähtävillä 1.-15.8.2022.

Vaihe

Ehdotusvaihe

Alueen länsireunalle on suunniteltu jalankulkualue ja viereen laattasymbolein merkitty pyöräreitti. Itäreunalle siirretään Merituulentorin kuntoiluvälineet ja rajataan alue puupergolalla sekä penkein ja istutuksin. Eteläosaan on suunniteltu kaksi isompaa istutuslaatikkoa puu- ja pensasistutuksille sekä penkit oleskeluun.

Suunnitelmaluonnokset olivat kommentoitavana 25.5. - 8.6.2022 otakantaa-palvelussa. Tästä linkistä otakantaa.fi-palveluun.(ulkoinen linkki)

Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävät katusuunnitelmaehdotukset asetetaan nähtäville 1.-15.8.2022. Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse.

Katu rakennetaan vuoden 2023 aikana.

Yhteystiedot

Miikka Hakari

Projektipäällikkö+358 43 824 9075Tekniikantie 15, Otaniemi

Tapiolan alue

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

09 816 25100