Ortokarttaan on merkitty katujen sijainti keltaisella viivalla.
Vaikuta 30.1.-13.2.2023

Nähtävillä: Rusthollinrinteen kadut

Kadut ja liikenneEspoonlahti

Uusien maankäyttöratkaisujen tueksi alueelle on suunniteltu kaksi uutta tonttikatua: Malleniuksenkatu ja Malleniuksenkuja. Malleniuksenkatu liittyy pohjoisessa Rusthollarinkatuun liikennevalo-ohjatussa liittymässä ja lännessä Luoteisrinteeseen. Asemakaavamuutoksen perusteella levennetään seuraavien nykyisten katujen katualueita: Rusthollarinkatu, Matroonankatu, Luoteisrinne, Finnoonkartanonkatu. Em. kaduille on suunniteltu maankäytön vaatimat katujärjestelyt sekä jalankulku- ja pyöräilyjärjestelyt. Luoteisrinteen pohjoispää katkeaa ajoneuvoliikenteeltä ja kadun pohjoispäähän on suunniteltu Rusthollarinkadulle johtava muusta katuverkosta erillinen kevyen liikenteen väylä. Katu- ja puistosuunnitelmat pidetään julkisesti nähtävillä 30.1.-13.2.2023.

Suunnitelmaluonnokset olivat nähtävissä otakantaa.fi -palvelussa. Sivustolla asukkailla ja asianomaisilla oli mahdollisuus kommentoida luonnoksia 31.8.-14.9.2022. Tästä linkistä otakantaa.fi-palveluun.(ulkoinen linkki)

Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävä katusuunnitelmaehdotus asetetaan nähtäville 30.1.-13.2.2023. Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse.

Yhteystiedot

Jyri Välimäki

Suunnitteluinsinööri+358 43 826 6774Tekniikantie 15, Otaniemi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

09 816 25100