Karttaan merkitty suunnittelualue keltaisella viivalla.
Vaikuta 5.6.-19.6.2023

Nähtävillä: Mynttilä

Kadut ja liikenneKauklahti

Espoon kaupunkitekniikan keskus on käynnistänyt Mynttilän asemakaava-alueen katu - ja puistosuunnitelmien laatimisen. Suunnitelmat liittyvät alueen kehittämisen kannalta tarpeellisten liikenneyhteyksien toteuttamiseen, alueen liikenneturvallisuuden parantamiseen ja Mynttilän alueen maankäytön kehittymiseen. Työssä laaditaan asemakaavan mukaiset katuyhteydet sekä tarpeellisten hulevesien hallintarakenteiden suunnitelmat. Katu- ja puistosuunnitelmat pidetään julkisesti nähtävillä 5.-19.6.2023.

Katusuunnitelman laatimisen yhteydessä katualueelle suunnitellaan myös hulevesiviemäri. Kadun rakentamisen yhteydessä kadun sivuojat poistuvat, ja katualueen kuivatus hoidetaan jatkossa hulevesiviemäröinnillä. Myös kiinteistölle syntyy velvollisuus liittyä hulevesiviemäriin, kun rakentaminen valmistuu ja alue vahvistetaan huleveden viemäröintialueeksi (vesihuoltolaki 17 b §). Mikäli kiinteistöllä on muu toimiva tapa hulevesien käsittelylle (esim. imeyttäminen tontilla tai ohjaaminen puistoalueelle), kiinteistö voi hakea vapautusta hulevesiverkostoon liittymisestä Espoon kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksesta. (www.espoo.fi hakusanalla ”Vapautus vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin liittämisestä”)

Kiinteistön omistajalta toivottiin tietoa halutusta hulevesiverkoston liittymiskohdasta 2.1.2023 mennessä. Tieto liittymiskohdasta piti lähettää kohteen suunnittelijalle (peik.salonen@espoo.fi(ulkoinen linkki)) esim. vapaamuotoisella karttapiirroksella, valokuvalla tai sanallisesti selostettuna.

Suunnitelmaluonnokset olivat nähtävissä Ota kantaa -palvelussa. Sivustolla asukkailla ja asianomaisilla oli mahdollisuus kommentoida luonnoksia 14.12.2022 - 2.1.2023. Tästä linkistä otakantaa.fi-palveluun.(ulkoinen linkki)

Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävä katusuunnitelmaehdotus asetetaan nähtäville 5.-19.6.2023. Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse

Vaikuta nyt -uutiskirje kertoo, mihin hankkeisiin voit juuri nyt vaikuttaa ja mitä lähialueellasi tapahtuu. Lisäksi saat tiedon tulevista asukastilaisuuksista. Kirje ilmestyy sähköpostiisi kahden viikon välein. Tilaa klikkaamalla kuvaa!​

Yhteystiedot

Peik Salonen

Projekti-insinööri+358 43 8273067Tekniikantie 15, Otaniemi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

+358 9 81625100