Gobbackan kaava-alueen kadut on merkitty keltaisella viivalla ilmakuvaan.
Vaikuta 5.6.-19.6.2023

Nähtävillä: Gobbackan asemakaavan katu- ja puistosuunnitelma

Kadut ja liikenneKalajärvi

Espoon kaupunki on aloittanut Gobbackan asemakaava-alueen katu - ja puistosuunnitelmien laatimisen. Käynnistynyt suunnittelutyö käsittää seuraavat kadut ja puistot: Daaliakuja, Hannulanniitty, Lambertinniitty, Lambertinoja, Lambertinpiha, Lambertinsilta, Pikkunevantie paaluväli 0-200, Lambertintie paaluväli 1300-1810, kevyen liikenteen yhteys välillä Lambertintie - Lambertinkallio, Välikalloinpuiston raitit välillä Gobbackantie - Välikallio-Pikkunevantie sekä Lambertinniityn puistoraitit välillä Pikkunevantie-Daaliakuja - Lambertinniitty. Katu- ja puistosuunnitelmat pidetään julkisesti nähtävillä 5.-19.6.2023.

Katusuunnitelman laatimisen yhteydessä katualueelle suunnitellaan myös hulevesiviemäri. Kadun rakentamisen yhteydessä kadun sivuojat poistuvat, ja katualueen kuivatus hoidetaan jatkossa hulevesiviemäröinnillä. Myös kiinteistölle syntyy velvollisuus liittyä hulevesiviemäriin, kun rakentaminen valmistuu ja alue vahvistetaan huleveden viemäröintialueeksi (vesihuoltolaki 17 b §). Mikäli kiinteistöllä on muu toimiva tapa hulevesien käsittelylle (esim. imeyttäminen tontilla tai ohjaaminen puistoalueelle), kiinteistö voi hakea vapautusta hulevesiverkostoon liittymisestä Espoon kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksesta. (www.espoo.fi hakusanalla ”Vapautus vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin liittämisestä”)

Kiinteistön omistajalta toivottiin tietoa halutusta hulevesiverkoston liittymiskohdasta 8.1.2023 mennessä. Tiedon liittymiskohdasta voi lähettää kohteen suunnittelijalle (peik.salonen@espoo.fi) esim. vapaamuotoisella karttapiirroksella, valokuvalla tai sanallisesti selostettuna.

Suunnitelmaluonnokset olivat nähtävissä Ota kantaa -palvelussa. Sivustolla asukkailla ja asianomaisilla oli mahdollisuus kommentoida luonnoksia 20.12.2022 - 8.1.2023. Tästä linkistä otakantaa.fi-sivustolle.(ulkoinen linkki)

Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävä katusuunnitelmaehdotus asetetaan nähtäville 5.-19.6.2023. Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse.

Yhteystiedot

Peik Salonen

Projekti-insinööri+358 43 8273067Tekniikantie 15, Otaniemi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

+358 9 81625100