Ilmakuva, johon on merkitty keltaisin viivoin rakentamishankkeeseen kuuluvat kadut.
Rakennettavat katu-alueetKuva: Maanmittauslaitos

Muolaanpuisto ja Äyräpääntie

Kadut ja liikenneTapiola

Rakennushanke käsittää Muolaanpuiston, Äyräpääntien ja Taipaleenpolun jo rakennettujen katujen uudelleen rakentamisen. Äyräpäänpolku on uusi raittiosuus. Suotorpantien, Muolaanpuiston ja Taipaleenpolun vesihuoltoa saneerataan ja Muolaanpuistoon rakennetaan hulevesiviemäri sade- ja sulamisvesiä varten. Lisäksi Muolaantien, Makslahdentien ja Vuokselantien liittymäaluelle tehdään suojatiejärjestelyjä. Kohteet sijaitsevat Pohjois-Tapiolan sekä Laajalahden kaupunginosissa.

Hankkeen kuvaus

Espoon kaupunki rakentaa Muolaanpuiston, Äyräpääntien ja Taipaleenpolun jo olemassa olevat kadut uudelleen. Kohteissa tehdään maankaivu- ja louhintatöitä sekä penkereiden ja rakennekerrosten täyttötöitä. Muolaanpuisto -kadulle ja Äyräpääntielle rakennetaan jalkakäytävät, kadut asfaltoidaan ja asennetaan suunnitelmien mukaiset kiveykset ja reunakivet. Taipaleenpolku pysyy kivituhkapintaisena. Äyräpääntien itäpäähän ja Muolaanpuiston pohjoispäähän rakennetaan muutamien parkkiruutujen kokoiset pysäköintialueet. Molemmilla kaduilla on myös kadunvarsipysäköintiä rajatulla katuosuudella. Katujen reuna-alueet nurmetetaan ja valaistus uusitaan led-valoin.

Rakennettava Äyräpäänpolku on uusi raittiosuus, joka liittyy Muolaanpuistoon myöhemmin rakennettavaan puistoraittiin.

Vesijohto uusitaan Suotorpantiellä ja Muolaanpuistossa nykyisen vesijohdon itäpuolelle ja Taipaleenpolulla nykyisen vesijohdon kohdalle. Ajoratojen ja tonttien kuivatusta parannetaan rakentamalla hulevesiviemäröintiä sade- ja sulamisvesille. Hulevedet puretaan Pyhänristinpuiston sivuojaan.

Puita ja pensaita poistetaan katualueiden rakentamiseen tarvittavalta leveydeltä.

Hankkeen perustiedot

Arvioitu toteutusajankohta:

marraskuu 2021 –kevät 2023

Pääurakoitsija:

Espoon kaupunki

Vastaava mestari:

Matti Rantanen

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

+358 9 81625100