Miestentien sijainti on merkitty Otaniemeen.

Miestentien ja vesihuoltolinjan rakentaminen

Kadut ja liikenneTapiola

Rakennushanke käsittää Miestentien rakentamisen välillä Tekniikantie - Kivimiehentie. Lisäksi hankkeeseen kuuluu vesijohtojen ja jätevesiviemärin rakentaminen Tekniikan- ja Miestentielle. Kohde sijaitsee Otaniemen kaupunginosassa.

Vaihe

Rakentaminen

Hankekuvaus

Urakassa rakennetaan Miestentietä välillä Tekniikantie - Kivimiehentie. Kyseessä on jo rakennetun ja vilkkaasti liikennöidyn kadun uudelleen rakentaminen ja leventäminen eteläreunalta paloautojen kääntymisestä johtuvan tilatarpeen vuoksi. Miestentien pohjoispuolen tontille on tulossa paloasema, jota varten rakennetaan sisäänkäynnit. Tulevaa pyöräilybaanaa ennakoidaan väylän rakenteiden mitoituksen osalta. Pohjoisreunan yhdistetty jalankulku- ja pyörätie levennetään 3,5 metriä leveäksi. Voit lukea tulevista baanoista ja muista pyöräilyreiteistä täältä. Lopuksi teiden pinnat asfaltoidaan, asennetaan betoni- ja reunakiviä sekä nurmetetaan tiepenkereet. Miestentien eteläpuolelle istutetaan muutama puu.

Hankkeeseen kuuluu Tekniikantien ja Miestentien vesijohtojen ja jätevesiviemärien rakentaminen. Nykyiseen vesijohtoon liitytään Tapiolantien liittymän länsipuolella, ja tontin kautta kulkeva johto puretaan. Nykyiset hulevesiviemärit sekä pohjois- että eteläreunalla jätetään entiselleen. Myös kadun keskellä kulkevat kaukolämpö ja -jäähdytysputket jätetään entiselleen. Ajoratojen kuivatusta parannetaan rakentamalla sade- ja sulamisvesiä varten hulevesiviemäreitä, jotka purkavat nykyisiin runkoviemäreihin. Keskeytyksetön vedenjakelu ja viemäriverkkojen toimivuus turvataan koko työn ajan.

Urakan maarakennustyökoneissa ja maansiirtoautoissa käytetään uusiutuvia, fossiilittomia polttoaineita.

Hankkeen perustiedot

Arvioitu toteutusajankohta:

syyskuu 2022 – toukokuu 2023

Pääurakoitsija: GRK Infra Oyj

Kaupungin rakennuttajan edustaja: Jorma Kohonen