1-2-kerroksiset Ketjutalot reunustavat leveää nurmialuetta Menninkäisentien laidassa.
Suunnittelualueeseen kuuluvat As. Oy Ketjun rivitalot.Kuva: Espoon kaupunginmuseo

Menninkäisentie

AsemakaavoitusTapiola

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Tapiolassa Itäkartanon alueella. Muutoksen tavoitteena on suojella alueen maisemallisesti ja arkkitehtonisesti merkittävä rakennuskanta. Osana muutosta suojellaan myös Tapiolalle leimallinen katualue. Katu mahdollistaa autopaikat asuinkortteleille ympäristön arvoja vaarantamatta. Kaava on tullut voimaan 24.11.2021. ​ Kaavahanke on verkkosivustolla vielä noin vuoden ajan.

Kaavan nimi

Menninkäisentie

Aluenumero

210313

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Hyväksymisvaihe

Hakija

Yksityinen maanomistaja

Yhteyshenkilöt

Olli Koivula

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu046 877 3003Tekniikantie 15, Otaniemi