Mellstenintien ja Pitkänkalliontien rakennettavat osuudet, ilmakuva

Mellstenintien hulevesiverkoston laajennus ja Pitkänkalliontien vesihuollon saneeraus

RakentaminenTapiola

Urakassa saneerataan osa Pitkänkalliontien vesihuollosta sekä laajennetaan Mellstenintien hulevesiverkostoa n. 280 metrin pituiselle matkalle. Mellsteninrannan puistoon rakennetaan hulevesipainanne, jonne jatkossa Mellstenintien hulevedet ohjataan. Rakennuskohteet sijaitsevat Haukilahden kaupunginosassa.

Hankkeen kuvaus

Pitkänkalliontielle rakennetaan uudelleen vesijohto ja jätevesiviemäri sekä hulevesiviemäri kadun sade- ja sulamisvesien kuivatusta varten. Työmaa-alue on noin 150 metriä pitkä, ulottuen Pitkänkalliontanhuan risteysalueelta Pitkänkalliontien kääntöpaikalle. Lopuksi katurakenteet ennallistetaan. Kyseessä on jo rakennetun, kapean tonttikadun vesihuollon uudelleen rakentaminen.

Mellstenintien hulevesiverkoston laajennus rakennetaan noin 280 metrin matkalle, Mellsteninrannasta Pitkänkalliontien risteysalueelle. Mellstenintielle rakennetaan hulevesiviemärit ja -kaivot kadun sade- ja sulamisvesien kuivatusta varten. Mellstenintien hulevedet puretaan Mellsteninrannan puistoon rakennettavaan hulevesipainanteeseen. 

Mellsteninrannan ja Toppelundinrannan puistoalueelle rakennettavan hulevesien viivytyspainanteen pohjalle ja luiskiin asennetaan eroosiosuojaksi kosteiden niittyjen kasvien siemeniä sisältävä maatuva eroosiomatto.  Myös siihen Mellstenintieltä laskeva oja eroosiosuojataan. Hulevesipainanteen rakentamisen tieltä poistetaan muutama puu, mutta niiden tilalle istutetaan uusia havu- ja lehtipuita. Painanteen purkuputkena toimiva rantaraitin alittava rumpu uusitaan.

Mellstenintien jalankulku- ja pyörätie rakennetaan hulevesiverkoston laajennuksen osalle kokonaisuudessaan uudestaan ja molempien katujen rakennekerrokset uudistetaan.  

Hankkeen perustiedot

Arvioitu toteutusajankohta: helmi-maaliskuu/2022 – lokakuu/2022

Pääurakoitsija: GRK Infra Oy

Espoon kaupungin, rakennuttajan, edustaja: Markus Juusola