Majurinkatu ilmasta kuvattuna karttapohjalla

Majurinkatu

Kadut ja liikenneLeppävaara

Rakennushanke koskee Majurinkatua välillä Everstinkatu – Perkkaanpolku. Majurinkatu on nykyinen paikallinen kokoojakatu, joka lähialueen uusien katuyhteyksien myötä muuttuu tonttikaduksi. Hankkeessa katu perusparannetaan ja nostetaan sen korkeusasemaa tulvarajan yläpuolelle. Työkohde sijaitsee Espoossa Leppävaarassa, Perkkaan asuinalueella.

Vaihe

Rakentaminen

Hankkeen kuvaus

Rakennushanke koskee Majurinkadun ja sen vesihuollon rakentamista. Kadun alta puretaan vanhoja putkia ja asennetaan uusia vesijohtolinjoja sekä jätevesi- ja hulevesiviemäreitä. Hulevesiviemärien kautta poistetaan sade- ja sulamisvesiä kaduilta. Pehmeän maapohjan kantavuutta vahvistetaan paalulaatoilla. Tällä ehkäistään katujen ja putkijohtojen haitallisia painaumia. Paalulaatta on paaluille perustettu, teräsbetoninen maata vasten valettava laatta, jota käytetään vaikeissa pohjaolosuhteissa. Lopuksi katu asfaltoidaan sekä asennetaan graniitti- tai betonikivet. Majurinkadun valaistus uusitaan led-valaisimilla.

Rakennushankkeeseen kuuluu myös yksityisiin pysäköintialueisiin rajautuvat istutusalueet. Kohteeseen istutetaan lehti- ja havupensaita sekä erilaisia pihlajia.

Urakan maarakennustyökoneissa ja maansiirtoautoissa käytetään uusiutuvia, fossiilittomia polttoaineita. Huomiota kiinnitetään myös urakassa käytettävien luonnonkiveysmateriaalien päästöarvoihin. Lisäksi urakassa käytetään kierrätysmateriaaleja, mm. tilaajan betonimursketta.

Rakentaminen tapahtuu kahdessa vaiheessa, ensin Majurinkadun länsipuolella ja sen jälkeen itäpuolella. Liikennejärjestelyt muuttuvat rakentamisvaiheiden aikana.

Hankkeen perustiedot

Toteutusaika:

lokakuu 2021 - syksy 2022

Pääurakoitsija:

VM Suomalainen Oy

Kaupungin rakennuttajan edustaja:

Jorma Kohonen

Yhteystiedot

Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelu 09 816 25100