Mallinnuskuva laajennuksen julkisivusta Maarintielle päin.
Näkymäkuva Maarintieltä.Kuva: Arkkitehtitoimisto Siitonen Tuomo Oy

Maarintie

AsemakaavoitusTapiola

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa rakennusten käyttötarkoitusta siten, että se sallii opetus- ja tutkimustoiminnan lisäksi toimistokäytön ja julkiset rakennukset. Samalla suunnitellaan ratkaisu vielä käyttämättömälle rakennusoikeudelle ja lopputilanteen edellyttämille autopaikoille. Suunnittelussa huomioidaan suunnittelualueen läheisyydessä sijaitseva Laajalahden Natura-alue. Kaavaehdotus nähtävillä 13.9.–12.10.2021.

Kaavan nimi

Maarintie

Aluenumero

221005

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Ehdotusvaihe

Hakija

Yksityinen maanomistaja

Yhteyshenkilöt

Virpi Leminen

Arkkitehti, asemakaavoitus, Tapiolan alue040 506 7428Tekniikantie 15, Otaniemi

Minna-Maija Sillanpää

maisema-arkkitehti, asemakaavoitus040 642 7847Tekniikantie 15, Otaniemi

Olli Koivula

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu046 877 3003Tekniikantie 15, Otaniemi