Mallinnuskuva laajennuksen julkisivusta Maarintielle päin.
Näkymäkuva Maarintieltä.Kuva: Arkkitehtitoimisto Siitonen Tuomo Oy

Maarintie

AsemakaavoitusTapiola

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa rakennusten käyttötarkoitusta siten, että se sallii opetus- ja tutkimustoiminnan lisäksi toimistokäytön ja julkiset rakennukset. Samalla suunnitellaan ratkaisu vielä käyttämättömälle rakennusoikeudelle ja lopputilanteen edellyttämille autopaikoille. Suunnittelussa huomioidaan suunnittelualueen läheisyydessä sijaitseva Laajalahden Natura-alue. Kaava on tullut voimaan 16.2.2022. Kaavahanke on verkkosivustolla vielä noin vuoden ajan.​

Kaavan nimi

Maarintie

Aluenumero

221005

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Lainvoimainen

Hakija

Yksityinen maanomistaja

Yhteyshenkilöt

Virpi Pulkkanen

arkkitehti, asemakaavoitus040 506 7428Tekniikantie 15, Otaniemi

Olli Koivula

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu046 877 3003Tekniikantie 15, Otaniemi