Viistoilmakuvassa on muuttuvaan Tietäjäntien ja Kalevalantien risteyksen kortteliin esitetty uusi rakentaminen luonnosmaisilla valkoisilla laatikoilla.
Ilmakuva muuttuvasta korttelista.Kuva: Arkkitehtitoimisto SARC

Maarinsolmun eritasoliittymä

AsemakaavoitusTapiola

Kehä 1:n Maarinsolmuun suunnitellaan eritasoliittymää, joka mahdollistaa solmukohdan liikennöinnin sujuvan eri suuntiin. Kaavamuutoksella rajataan liittymän tarvitsema alue. Kaavan suunnitteluryhmän tavoitteena on kehittää Maarinsolmua Tapiolan keskuksen pohjoisena pääsisääntulona. Tätä tukee myös Maarinsolmuun suunniteltava asuinrakentaminen, jota on suunniteltu noin 23000 k-m2. Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 2.5.–1.6.2017. Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti kaavan valmisteluun 29.5.2018. Jatkosuunnittelun aikataulu on toistaiseksi avoin.

Kaavan nimi

Maarinsolmu

Aluenumero

221400

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Ehdotusvaihe

Hakija

Yksityinen maanomistaja

Yhteyshenkilöt

Sampo Sikiö

aluearkkitehti, asemakaavoitus, Tapiolan alue046 877 3474Tekniikantie 15, Otaniemi

Olli Koivula

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu046 877 3003Tekniikantie 15, Otaniemi