Ilmakuva suunnitelmasta
Ilmakuva etelästä.Kuva: Playa Arkkitehdit

Maarinrannan täydennysrakentaminen

AsemakaavoitusTapiola

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on korttelin täydennysrakentaminen. Alue sijaitsee Otaniemessä Laajalahden merialueen läheisyydessä, Maarinrannan puistoalueen ja Otakaaren välissä. Täydennysrakentaminen selkeyttää aluetta ja kehittää sitä yliopiston tarpeita varten. Suunnittelussa huomioidaan mm. läheinen Natura-alue ja Otaniemen liito-oravien elinolosuhteet. Asemakaavan muutoksessa huomioidaan myös rakennussuojelun ja kulttuuriympäristön tavoitteet. Kaava on tullut voimaan 24.11.2021. Kaavahanke on verkkosivustolla vielä noin vuoden ajan.

Kaavan nimi

Maarinranta

Aluenumero

220902

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Hyväksymisvaihe

Hakija

Yksityinen maanomistaja

Yhteyshenkilöt

Virpi Pulkkanen

arkkitehti, asemakaavoitus040 506 7428Tekniikantie 15, Otaniemi

Olli Koivula

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu046 877 3003Tekniikantie 15, Otaniemi