Näkymä lepsämänjoentiestä Lepsämänjoentien risteyksen tienoilta

Lepsämänjoentien rakentaminen

Kadut ja liikenneKalajärvi

Urakassa parannetaan Lepsämänjoentietä Lahnuksentien liittymästä Pyykorventien liittymään. Parannettavan tieosuuden pituus on 3700 m.

Hankekuvaus

Tavoitteena on  liikenneturvallisuuden ja  tien kantavuuden parantaminen. Näkyvyyden esteenä oleva kasvillisuus poistetaan. Kalliota louhitaan näkemän lisäämiseksi noin 550 metrin päässä Lahnuksentien risteyksestä. Tien kantavuutta parannetaan uusimalla tien rakennekerrokset. Sade- ja pintavedet ohjataan sivuojiin, jotka perataan tai rakennetaan uusi sivuoja, jos sellaista ei ole. Ahtaisiin piennaralueisiin muotoillaan painanne sadevesien ohjaamiseksi. Tien jyrkkiä sisä- ja ulkoluiskia loivennetaan mahdollisuuksien mukaan.   

Tien tiukkoihin kaarteisiin asennetaan reunapaalut optisen ohjauksen ja siten myös turvallisuuden lisäämiseksi. Ulkokaarteessa oleviin kaiteisiin kiinnitetään kaideheijastin. Lopuksi tie asfaltoidaan ja maalataan reunaviivat. 

Rakentaminen aiheuttaa liikennejärjestelyjä.

Hankkeen perustiedot

Toteutusaika: syksy 2022 - kevät 2023

Pääurakoitsija: Espoon kaupunki

Vastaava mestari: Matti Rantanen