Ilmakuva, johon on merkitty keltaisella Latokasken viljelypalsta-alue.
Rakennushankkeen työmaa-alueKuva: Maanmittauslaitos

Latokasken viljelypalsta-alue

PuistotEspoon keskusEspoonlahtiKauklahti

Espoon kaupunki kunnostaa Latokasken viljelypalsta-aluetta. Kohde sijaitsee Latokaskessa Notkärrin alueella, Kaupunginkallion, Vanttilan ja Latokasken kaupunginosien raja-alueella. Alueella ei ole asemakaavaa. Alueen läpi kulkee Latokasken ulkoilureitti.

Vaihe

Rakentaminen

Hankkeen kuvaus

Työkohde on kaupungin palstaviljelyalue, joka peruskunnostetaan. Rakennushankkeessa kunnostetaan uusia palstoja sekä alueen ojitus, rakennetaan uusia käytäviä, sekä uusitaan kasteluvesiverkosto.

Viljelypalsta-alue on aktiivisessa viljelykäytössä. Työmaan aikana viljelijöillä ei ole pääsyä alueelle. Palstojen aitaukset ja muut rakenteet on tullut purkaa ennen työmaan aloitusta.

Vuokratut palstat jätetään mahdollisuuksien mukaan koskemattomiksi, vain välttämättömät ojitukseen tai polkujen rakentamiseen liittyvät työt tehdään palsta-alueiden rajoilla. Vuokraamattomat palstat kunnostetaan poistamalla heinittyneet pintamaat. Rakentamisen vaatima työalue pidetään mahdollisimman kapeana, jotta olevia palstaviljelmiä ei vaurioiteta. Uusia palstoja rakennetaan 9 kpl. Palstat merkitään kulmapisteisiin asennetuilla rajapaaluilla. Paaluihin kiinnitetään palstan numeroa osoittava kyltti.

Käytävien reunat sekä rakennustöiden aikana vaurioituneet alueet kylvetään niityiksi.

Kasteluvesiverkoston vesijohtona käytetään niin sanottua kesävesijohtoa. Vedenjakelu on kiinni talvisin. Jokaiseen vesijohtohaaraan laitetaan venttiilit. Lisäksi jokaiseen johtolinjaan asennetaan valtaojan kohdalle tyhjennysventtiili ja -putki, joiden avulla putket tyhjennetään vedestä viljelykauden jälkeen. Vesijohdosta lähtee t-haaralla vesijohto vesipisteisiin.

Hankkeen perustiedot:

Arvioitu toteutusajankohta:

syyskuu/2021 – joulukuu/2021

Pääurakoitsija:

Espoon kaupunki

Vihertyöpäällikkö:

Tiina Kanniainen