Kuvassa näkyy Juvantieltä koirapuistoon lähtevä polku, kuvakaappaus Google Maps.JPG
Juvantieltä koirapuistoon lähtee polku, joka katetaan kuorikatteella. Kuvakaappaus Google Maps.JPG

Laitniemen puiston koira-aitauksen rakentaminen

PuistotKalajärvi

Niipperiin rakennetaan isoille ja pienille koirille aidatut alueet Laitniemen puistoon.

Vaihe

Rakentaminen

Hankekuvaus

Hankkeessa rakennetaan Laitniemen puistoon kaksi koira-aitausta sekä puistoraitti Alajuoksu -kadun paikoitusalueelta. Työt on aloitettu kasvillisuuden raivauksella työn edellyttämässä laajuudessa. Nykyistä kasvillisuutta säästetään mahdollisimman paljon. puustoa kaadetaan lähinnä puistoraitilta, aitausten yhteydessä olevalta kivituhka-alueelta ja aitalinjoilta. Maapohjan kantavuutta parannetaan koira-aitausten kivituhka-alueella ja puistoraitilla asentamalla suodatinkangas ja murskekerrokset kivituhkapintakerroksen alle. 

Raitille ja koira-aitausten yhteyteen asennetaan valaisinpylväät valaisimineen. Juvantieltä koira-aitauksille johtava olemassa oleva polku katetaan kuorikatteella, mutta jätetään muuten ennalleen.

Aita-elementit asennetaan teräsbetonisten paalujen varaan. Aita-elementit upotetaan osittain maahan. Aitausten läheisyyteen istutetaan kaksi pensasryhmäaluetta. Polun, puistoraitin ja aitalinjan vieret katetaan kuorikatteella.

Lisätietoja hankkeesta löydät

Niipperi-Juvanmalmi koira-aitaus 

Puistosuunnitelmaselostus suomeksi selostettuna(ulkoinen linkki).

Koira-aitausten arvioidaan valmistuvan heinäkuun loppuun mennessä.

Hankkeen perustiedot

Arvioitu toteutusajankohta: helmikuu 2023 – heinäkuu 2023

Pääurakoitsija: Espoon kaupunki

Vihertyöpäällikkö: Sami Hämäläinen