Ilmakuva, johon rakennusalue on merkitty keltaisella viivalla.
Rakennuskohde ilmakuvassaKuva: National Land Survey of Finland/ City of Espoo

Lainekallion leikkipaikan kunnostus

PuistotEspoonlahti

Rakennushanke käsittää Lainekallion leikkipaikan kunnostamisen. Leikkipaikka tunnetaan myös nimellä Marinpuiston leikkipaikka. Hankkeeseen sisältyy lisäksi leikkipaikan kaakkoispuolella olevan nykyisen puistoraitin leventäminen sekä leikkipaikan ja puistoraitin kuivatuksen parantaminen. Kohde sijaitsee Kivenlahden kaupunginosassa Lainekallion puistoalueella.

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa kunnostetaan Lainekallion leikkipaikka. Leikkipaikan kaakkoispuolella oleva nykyinen puistoraitti levennetään, jolloin siitä tulee kunnossapidettävä raitti. Leikkipaikan ja puistoraitin kuivatusta parannetaan ohjaamalla osa leikkipaikan ja puistoalueen sade- ja sulamisvesistä eli hulevesistä puistoraitin pohjoisreunaan rakennettavaan painanteeseen. Hulevesiä viivytetään painanteessa ennen niiden johtamista Marinsatamanpolulle.

Nykyiset leikkipaikan leikkivälineet ja katos puretaan perustuksineen. Pesäkeinu kunnostetaan. Leikkipaikalle asennetaan paljon uusia leikkivälineitä eri-ikäisille lapsille. Leikkivälineiden teemana on luonto. Lisäksi osa leikkipaikan nykyisestä aidasta ja huoltoportti puretaan. Nykyiset penkit, valaisimet ja roska-astiat uusitaan. Nykyisen leikkipaikan turvahiekka poistetaan ja hyödynnetään luiskan rakentamisessa. Leikkipaikan turva-alustana käytetään turvahaketta eli kuoretonta lehtipuuhaketta. Isojen lasten leikkialueella säilytettävien puiden ympärille asennetaan pyöreäksi hioutuneita luonnonkiviä rajaamaan raittia ja eri pintamateriaaleja toisistaan. Levennettävän raitin varrelle ja leikkipaikan läheisyyteen istutetaan muutama havupuu.

Leikkipaikan alueella tehdään mahdollisesti louhintatöitä leikkivälineiden turva-alustojen kohdalla, jos leikkivälineiden tuotevalmistajan määrittämät turva-alueiden turva-alustapaksuudet eivät muuten täyty.  

Rakennusalueella kasvaa haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltua kurttulehtiruusua, joka poistetaan rakentamisen yhteydessä. Voit lukea lisää vieraslajeista täältä(ulkoinen linkki). Lainekallion leikkipaikan luoteispuolella puistoalueella kulkee liito-oravan siirtymäreitti, joten rakennusalue rajautuu tarkasti leikkialueen luoteisreunaan.

Rakennusaikana leikkipaikka on suljettu käytöltä.

Hankkeen perustiedot

Arvioitu toteutusajankohta:

heinäkuu 2022 – lokakuu 2022

Pääurakoitsija:

VRJ Etelä-Suomi Oy

Kaupungin rakennuttajan edustaja:

Timo Jukola