Syksyisellä pienkerrostalojen reunustamalla sisäpihalla on kasvillisuuden ympäröimä hulevesiuoma. Ihmisiä oleskelee koivuja kasvavalla pihalla.
Havainnekuva suunnitellun korttelin sisäpihalta.Kuva: Lunden Architecture Company

Laajalahden entinen SOS-lapsikylä

AsemakaavoitusTapiola

Asemakaavan muutos mahdollistaa Etelä-Laajalahdessa sijaitsevan entisen SOS-Lapsikylän huonokuntoisten rakennusten purkamisen ja alueen täydennysrakentamisen. Alueelle on tarkoitus rakentaa kaupunkikuvaan sopivia pienkerrostaloja. Alue sijaitsee Etelä-Laajalahdessa Kehä I:n vieressä Metsäpirtintien varrella. Muutoksen taustalla on alueen muuttunut käyttötarve SOS-Lapsikylän muutettua toisiin tiloihin. Kaava on tullut voimaan 24.11.2021. ​ Kaavahanke on verkkosivustolla vielä noin vuoden ajan.

Kaavan nimi

Laakakivi-Laajalahti, eteläinen

Aluenumero

213307

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Hyväksymisvaihe

Hakija

Yksityinen maanomistaja

Yhteyshenkilöt

Toni Saastamoinen

arkkitehti, asemakaavoitus040 520 8272Tekniikantie 15, Otaniemi

Hannu Granberg

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu043 825 1176Tekniikantie 15, Otaniemi