Viistoilmakuva suunnittelualueesta. Kerrostaloaluetta, katuja, puita ja pysäköintialue kuvan keskellä.
Viistoilmakuva suunnittelualueesta Kuitinmäentien suunnasta. Kuva: Esbo stad

Kuitinkadun pysäköintimääräysten muuttaminen

AsemakaavoitusMatinkylä

Vaiheittaisella asemakaavalla päivitetään korttelin 22115 pysäköintimääräyksiä nykyisten laskentaohjeiden mukaiseksi. Kaavaehdotus on tulossa nähtäville arviolta alkuvuodesta 2022.

Kaavan nimi

Kuitinkatu

Aluenumero

VK3004

Kaavatyyppi

Vaiheittainen asemakaavan muutos

Vaihe

Valmisteluvaihe

Hakija

Yksityinen maanomistaja

Taustatietoa 

Vaiheittainen asemakaavan muutos tarkoittaa, että olemassa olevasta asemakaavasta muutetaan vain yksittäisiä määräyksiä tai merkintöjä. Aiempi asemakaava jää muilta osin voimaan. 

Emma Kiukas

asemakaavainsinööri, Matinkylän alue040 639 4869Tekniikantie 15, Otaniemi

Salla Mäkelä

liikenneinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu046 877 3001Tekniikantie 15, Otaniemi