Viistoilmakuva suunnittelualueesta. Kerrostaloaluetta, katuja, puita ja pysäköintialue kuvan keskellä.
Viistoilmakuva suunnittelualueesta Kuitinmäentien suunnasta. Kuva: Espoon kaupunki

Kuitinkadun pysäköintimääräysten muuttaminen

AsemakaavoitusMatinkylä

Vaiheittaisella asemakaavalla päivitetään korttelin 22115 pysäköintimääräyksiä nykyisten laskentaohjeiden mukaiseksi. Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 30.5. - 13.6.2022.Kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn arviolta vuoden 2022 syksyllä.

Kaavan nimi

Kuitinkatu

Aluenumero

VK3004

Kaavatyyppi

Vaiheittainen asemakaavan muutos

Vaihe

Ehdotusvaihe

Hakija

Yksityinen maanomistaja

Taustatietoa 

Vaiheittainen asemakaavan muutos tarkoittaa, että olemassa olevasta asemakaavasta muutetaan vain yksittäisiä määräyksiä tai merkintöjä. Aiempi asemakaava jää muilta osin voimaan. 

Yhteyshenkilöt

Anni Malila

Asemakaavainsinööri0406365623Tekniikantie 15, Otaniemi

Salla Mäkelä

liikenneinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu046 877 3001Tekniikantie 15, Otaniemi