Kadun kulmauksessa on L-kirjaimen muotoinen 6-9 -kerroksinen asuinkerrostalo.
Havainnekuva korttelisuunnitelmasta.Kuva: Arkkitehtitoimisto Hedman & Matomäki

Koronakulma II

AsemakaavoitusMatinkylä

Asemakaavan muutoksella jatketaan yhtenäisen kaupunkikuvan kehittämistä Kuitimäen eteläreunalla Olarissa. Nykyinen vajaakäytöllä oleva toimistorakennus puretaan. Sen tilalle suunnitellaan asuinrakennusta, jonka kivijalkaan tulee liiketiloja. Asemakaavan muutos on aloitettu syksyllä 2020. Asemakaavaehdotus nähtävillä 30.5.-28.6.2022. Kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn arviolta syksyllä 2022.

Kaavan nimi

Koronakulma II

Aluenumero

322024

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Ehdotusvaihe

Hakija

yksityinen ja Espoon kaupunki

Taustatietoa

Kadun ja nykyisen tontin väliin jäävä kuopassa oleva puistoalue liitetään tonttiin. Samalla katutilan viihtyisyyttä parannetaan. Kaava-alue sijaitsee Kuitinmäentien ja Friisinkalliontien risteyksen koillispuolella. 

Yhteyshenkilöt

Tuuli Hietamäki

arkkitehti, asemakaavoitus040 639 3085Tekniikantie 15, Otaniemi

Salla Mäkelä

liikenneinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu046 877 3001Tekniikantie 15, Otaniemi

Katariina Peltola

maisema-arkkitehti, asemakaavoitus043 825 5200Tekniikantie 15, Otaniemi