Alueen keski- ja eteläosassa sijaitsee nykyisin puistoaluetta, kävely- ja pyöräteitä, hulevesien viivytysaltaita sekä metron työmaa-aluetta.
Valokuva alueen keski- ja eteläosasta.Kuva: Espoon kaupunki

Kongsberginpuisto

AsemakaavoitusEspoonlahti

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa päiväkodin rakentaminen hyvien liikenneyhteyksien varrelle Espoonlahden keskusta-alueelle. Muutoksella turvataan liito-oravan suojelu ja hulevesien hallinta alueella. Asemakaavan muutosehdotus on tavoitteena saada kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn alkusyksyllä 2021. Muutoksen hyväksymiskäsittely on tavoitteena olla loppuvuodesta 2021.

Kaavan nimi

Kongsberginpuisto

Aluenumero

410706

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Ehdotusvaihe

Hakija

Espoon kaupunki

Yhteyshenkilöt

Lauri Kolttola

arkkitehti, asemakaavoitus, Espoonlahden alue040 670 4920Tekniikantie 15, Otaniemi

Anja Karhula

maisema-arkkitehti, asemakaavoitus, Espoonlahden alue046 877 3742Tekniikantie 15, Otaniemi

Hannu Granberg

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu043 825 1176Tekniikantie 15, Otaniemi