Alueen keski- ja eteläosassa sijaitsee nykyisin puistoaluetta, kävely- ja pyöräteitä, hulevesien viivytysaltaita sekä metron työmaa-aluetta.
Valokuva alueen keski- ja eteläosasta.Kuva: Espoon kaupunki

Kongsberginpuisto

AsemakaavoitusEspoonlahti

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa julkisen lähipalvelurakennuksen, esimerkiksi päiväkodin, rakentaminen hyvien liikenneyhteyksien varrelle Espoonlahden keskusta-alueelle. Asemakaavan muutoksessa turvataan myös liito-oravan suojelu, hulevesien hallinta ja alueellinen tulvareitti sekä huomioidaan kaupunkikuvallisia arvoja. Kaava on tullut voimaan 25.5.2022.

Kaavan nimi

Kongsberginpuisto

Aluenumero

410706

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Lainvoimainen

Hakija

Espoon kaupunki

Yhteyshenkilöt

Lauri Kolttola

arkkitehti, asemakaavoitus+358 40 6704920Tekniikantie 15, Otaniemi