Ilmakuvassa näkyy Mankkaanlaaksontien toisella puolella sijaitseva viljelypalsta-alue.
Ilmakuva Koivu-Mankkaan palstaviljelyalueesta, kuvakaappaus MacSpace Viewer

Koivu-Mankkaan palstaviljelyalueen rakentaminen

PuistotTapiola

Rakennushanke käsittää Koivu-Mankkaan palsta-alueen saneerauksen. Työkohde sijaitsee Mankkaalla, pääosin Lukupuronpuiston alueella.

Vaihe

Rakentaminen

Hankekuvaus

Rakennushankkeessa kunnostetaan Lukupuronpuistoon sijoittuva palsta-alue, jossa osa nykyisestä palsta-alueesta poistuu ja tilalle rakennetaan uusia viljelypalstoja. Palsta-alue, joka jää nykyiselle sijainnilleen, kunnostetaan.

Rakentaminen aloittamiseksi syksyllä 2022 perustettiin väliaikainen siirreistutusalue palstaviljelijöiden monivuotisia kasveja varten. Huhtikuussa 2023 aloitetaan palstojen rakentaminen. Palstoilta poistetaan niille mahdollisesti jäänyt materiaali. Palstaviljelyä haittaavia puita ja pensaita poistetaan ja nykyistä metsää raivataan. Samalla myös kohennetaan uutta muodostuvaa metsänreunaa uusilla puu- ja pensasistutuksilla.

Palstojen rajat uusitaan, palstoista tehdään samansuuruisia (100 m2). Palstojen rajapaalut ja numerointi uusitaan, jolloin niiden sijainti tarkentuu. Gräsanojan tulvarakenteiden ja uomaan kohdistuvien muutosten vuoksi poistuu 26 nykyistä palstaa viljelyalueen eteläosasta. Kunnostetulla viljelyalueella tulee olemaan yhteensä 108 kpl palstaa. Yksi palstoista rakennetaan esteettömäksi. Palsta-alueen kunnostuksessa hyödynnetään alueen kaivuumaita palstojen korkeusasemien muokkaamisessa.

Palstojen väliin rakennetaan kivituhkapintaiset käytävät. Vesipisteet ja kesävesijohto uusitaan. Alueen kuivatusta parannetaan salaojituksella. Palstaviljely-alueen itäosaan rakennetaan uusi paikoitusalue 10 autolle. Paikoitusalueelle sijoitetaan myös syväkeräyssäiliö ja opastaulu. Työ valmistuu tämän vuoden aikana.

Lisätietoja suunnittelusta on Koivu-Mankkaan viljelypalstojen kunnostus -nettisivulla.

Hankkeen perustiedot

Arvioitu toteutusajankohta: huhtikuu 2023 – joulukuu 2023

Pääurakoitsija: Espoon kaupunki

Vihertyöpäällikkö: Esa Pensas