Vanha Elannon talo maantasolta
Mankkaan vanha Elanto.Kuva: Tullisaaren Rakennus Oy

Koivu-Mankkaa

AsemakaavoitusTapiola

Koivu-Mankkaan vanha Elannon tontti muutetaan erillispientalojen korttelialueeksi. Samalla Koivuviidantien pysäkkiä parannetaan. Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt kaavaehdotuksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 30.9.2021.

Kaavan nimi

Koivu-Mankkaa

Aluenumero

210806

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Hyväksymisvaihe

Hakija

Yksityinen maanomistaja

Yhteyshenkilöt

Liisa Rouhiainen

asemakaavasuunnittelija043 825 5218Tekniikantie 15, Otaniemi

Hannu Granberg

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu043 825 1176Tekniikantie 15, Otaniemi