Kuvassa on havainnekuva rakennettavasta Tschetschulininportin alikulusta.
Kuvakaappaus Ramboll Finland Oy:n Kivenlahden metrokeskuksen asemakaava-alueen katusuunnitteluvaiheen esittelyvideosta. Kuvassa on Tschetschulininportti.Kuva: Ramboll Finland Oy

Kivenlahden metrokeskuksen katu- ja puistoalueet

Kadut ja liikenneEspoonlahti

Urakassa rakennetaan tulevan Kivenlahden metrokeskuksen ympäristön katuja, aukioita, toreja, pyöräily- ja jalankulkureittejä sekä puistoalueita. Lisäksi rakennetaan Länsiväylän ajoratoja ja ramppijärjestelyjä siltoineen.

Vaihe

Rakentaminen

Hankkeen kuvaus

Uusia, rakennettavia katuosuuksia ovat Kiviruukinkadun ja Höyrylaivantien eteläpää. Länsiväylälle rakennetaan uutta ajorataa n. 600 metriä sekä ramppeja siltoineen ja kaukalorakenteineen.

Kiviruukinportin silta rakennetaan Kauklahden väylän liittymän itäpuolelle. Sillan alitse kulkee Kiviruukinkatu. Kiviruukinportin silta koostuu kolmesta vierekkäisestä sillasta.

Olemassa olevista ajokaduista rakennetaan Kauklahdenväylää Länsiväylän eteläpuolella, Vanhan Jorvaksentien itäpäätä, Kivenlahdenkatua ja Merivirtaa niiden pohjoispäistä sekä Meripoiju ja Meriusva kadut. Lisäksi rakennetaan liittyviä katuja kunnallistekniikan ja katurakenteiden liittämisen vaativilta osuuksilta.

Tschetschulininportti koostuu kahdesta vierekkäisestä sillasta, joista pohjoisempi on olemassa oleva silta Länsiväylällä ja eteläisempi rakennettava silta sijoittuu Höyrylaivantielle, joka myös rakennetaan tässä urakassa. Siltarakennelman alitse kulkee Kiviruukinpolku, joka on jalankulku- ja pyöräilyreitti Meriusvanaukiolta Kiviruukintielle. Höyrylaivantieltä rakennetaan sekä ramppi että portaat alikulkuun. Alikulun seinään tulee seinämaalaus ja kattoon asennetaan alas laskettuja kuvioituja teräslevyjä.

Katujen, torien, aukion ja kevyen liikenteen reittien rakentamiseksi vahvistetaan maapohjaa ja perustuksia stabiloimalla, paaluttamalla ja paalulaatoilla. Katu- ja siltarakenteiden tueksi rakennetaan useita tukimuureja. Rakentamiseen kuuluu vesijohtojen, jätevesiviemäreiden ja hulevesiviemäreiden asentamista kaivoineen. Myös sähkö- ja viestiliikenteen kaapeleiden ja kaukolämpöjohtojen suojaputkituksia asennetaan. 

Vanhaa Jorvaksentietä, Kivenlahdenkatua, Meripoijua, Meriusvaa ja Merivirtaa ei rakenneta kaikilta osin valmiiksi. Päällimmäinen asfalttikerros, jalankulku- ja pyöräilyreittien asfaltointi ja niiden viereiset kiveykset, reunatuet ja istutukset rakennetaan loppuun talojen valmistuttua. Samoin jäävät Meriusvanaukion, Kiviruukinpolun ja Seitsenmerenreitin kiveyspinnat ja istutukset myöhemmin rakennettaviksi. 

Kiviruukinkatu, Vanhan Jorvaksentien etelän, Kivenlahdenkadun lännen, Höyrylaivankadun pohjoisen sekä Merivirran itäisen puoleiset kevyen liikenteen väylät rakennetaan valmiiksi kiveyksineen ja istutuksineen. Samoin rakennetaan Meripoijun eteläpuolen ja Meriusvan itäpuolen jalkakäytävät valmiiksi. Asfaltoimattomat tai asentamattomat kiveyspinnat jalankulku- ja pyöräreiteillä päällystetään 40 mm kivituhkakerroksella.  Alueelle asennetaan taideteoksia ja erikoisvalaisimia kiertoliittymiin ja kevyen liikenteen reiteille.

Erillisessä urakassa rakennettu Länsiväylän kiertotie puretaan ja maisemoidaan.

Puistoalueista rakennetaan Poijupuisto ja Marinpuisto. Marinpuistoon rakennetaan kaksi sadevesien käsittelyyn tarkoitettua painannetta. Puistoihin rakennetaan kulkureittejä sekä istutus-, nurmi- ja niittyalueita. 

Vanhan Jorvaksentien ja Länsiväylän rampin välisessä korttelissa 34006 tehdään tulevaa rakentamista varten louhinnat. Kortteliin rakennetaan myöhemmin mm. pysäköintitalo ja liikuntakeskus. Myös korttelialueella 34028 tehdään louhinnat ja muuta esirakentamista myöhempää rakentamista varten.

Työt ovat valmistuneet lukuun ottamatta keväälle 2023 tehtäviä viimeistelytöitä.

Höyrylaivantie ja Kiviruukinkadun eteläpää aukaistaan liikenteelle 31.3.2023 15:00 alkaen. Tämä liittyy pysäköintitalon huomiseen aukeamiseen.

Hankkeen perustiedot

Arvioitu toteutusajankohta:

marraskuu 2020 – kevät 2023

Pääurakoitsija:

Skanska Infra Oy

Kaupungin rakennuttajan edustaja:

Jorma Kohonen

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

+358 9 81625100