Ilmakuva, johon on merkitty keltaisin viivoin rakennettavat kadut.
RakennuskohteetKuva: Maanmittauslaitos

Kestinpolku ja Saksanpolku

Kadut ja liikenneKauklahti

Espoon kaupungin rakennushanke käsittää Kestinpolun ja Saksanpolun katurakentamista sekä molempien katujen vesihuollon rakentamista. Kestinpolku sijaitsee Gestersinirinteessä ja Saksanpolun rakennettava osuus sijaitsee välillä Hansakallio-Hollanninpolku. Rakennuskohde sijaitsee Kauklahden kaupunginosassa.

Hankkeen kuvaus

Nykyiset Kestinpolku ja Saksanpolku rakennetaan asfalttipintaisiksi jalankulku- ja pyöräteiksi. Kaduille rakennetaan hulevesiviemärit ja -kaivot sade- ja sulamisvesien kuivatusta varten. Katujen reunoille kylvetään lopuksi joko nurmea tai niittyä. Kestinpolun eteläpäädyn reunaan asennetaan kaide ja turva-alustaa Elä ja asu -seniorikeskuksen puolelle. Senioritalon pohjoispuolen tontinrajalle asennetaan myös kaideosuus. Kestinpolun päähän rakennetaan mahdollisesti puomi estämään autojen läpiajo.

Saksanpolku valaistaan ja samalla kadun alle asennetaan suojaputkivarauksia operaattoreita varten. Kestinpolkua valaisee viereinen kaupungin Elä ja asu -seniorikeskuksen valaistus. Seniorikeskuksen valaistus sijaitsee tontin puolella lähellä katualuetta. Hansapuiston puistoraitin valaistus uusitaan välillä Kestipolku-Hansakallio.

Hollanninpolun ja Saksanpolun risteykseen asennetaan graniittikiveys, roska-astia sekä Lappsetin erityisesti senioreille suunnattu penkki. Esteettömän Seniori-mallin selkänojaa ja istumakorkeutta on korotettu ja kulmia muutettu penkkiin istumisen ja nousemisen helpottamiseksi.

Työskentelytila on poikkeuksellisen ahdas, sillä kapea katutila, tonttien aidat ja Elä ja asu -seniorikeskuksen tukimuuri rajoittavat työskentelyä. Katualue rajoittuu rakennettuihin tontteihin sekä puistoalueeseen. Kestinpolun länsipuolella nykyinen rakennus on katualueessa kiinni ja rakennuksen perustukset sijaitsevat osittain katualueella. Työn tieltä mahdollisesti purettavat rakenteet ennallistetaan samanlaiseksi kuin ennen rakentamishankkeen aloitusta. Saksanpolulla nykyään sijaitseva verkkoaita siirretään pois katualueelta tontin puolelle.

Kohteen välittömässä läheisyydessä on Hansakallion koulu, Kauklahden päiväkoti, asutusta sekä Elä ja asu-seniorikeskus, jotka otetaan huomioon räjäytystöiden aikatauluissa ja järjestelyissä.

Hankkeen perustiedot

Arvioitu toteutusajankohta:

elokuu 2021 – elokuu 2022

Pääurakoitsija:

Espoon kaupunki

Vastaava mestari:

Jyrki Lehtinen

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

09 816 25100