I visionen visas hurdant ett byggt strandområde ska vara när det anpassas till klimatförändringen, har en levande natur och passar för friluftsliv.
Ranta-alueen rakentamisessa huomioidaan ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Alueelle tulee myös virkistyspalveluita.Kuva: Esbo stad

Keilaniemen rantojen kehittämisalue

Maankäytön tarkasteluTapiola

Keilaniemen rantoja kehitetään monipuoliseksi kokonaisuudeksi, jossa virkistyskäyttö ja ekologinen kestävyys yhdistyvät. Maankäytön tarkastelua tehdään, jotta kokonaisuus voidaan huomioida erillisissä asemakaavahankkeissa.

Jenny Asanti

maisema-arkkitehti+358 40 6365495Tekniikantie 15, Otaniemi