Helsingintien ja Kirsikkakujan teiden risteyksessä suurien puiden varjostama kaavoitettava-alue asutuksen keskellä.
Viistoilmakuva 2017 suunnittelualueesta. Kuva: Blom viistoilmakuvat
Vaikuta 7.2.-8.3.2022

Kavallinmäen pientaloaluetta Kirsikkakujalla kaavoitetaan

AsemakaavoitusLeppävaara

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue muutetaan pientalojen korttelialueeksi. Kyseessä on asemakaavan muutos. Muutettava alue sijaitsee keskellä olemassa olevaa pientaloaluetta. Kaavaehdotus nähtävillä 7.2.–8.3.2022. Kaavamuutos etenee hyväksymiskäsittelyyn arviolta loppu keväästä 2022.

Kaavan nimi

Kirsikkakuja

Aluenumero

150528

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Ehdotusvaihe

Hakija

Yksityinen maanomistaja

Sari Metsälä

asemakaavainsinööri046 877 2772Tekniikantie 15, Otaniemi

Ville Keskisaari

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu040 636 9903Tekniikantie 15, Otaniemi