Kadun välikaistan rakennustyömaa, jossa katukiveysten pohjatyöt on tehty ja polkupyörätelineet asennettu.
Suurpellossa, Kynäniekanpihalla, kadun välikaistalle on asennettu pyörätelineet ja katukiveysalueen pohjatyö on valmis.

Katurakentamisen maanrakennusurakan työmaat eri puolella Espoota 2023

Kadut ja liikenneKoko Espoo

Maanrakennusurakassa toteutetaan pienehköjä kunnostus tai korjauskohteita eri puolilla Espoota ja myös joitain isompia rakennuskohteita. Aiemmin rakennettujen katujen, joiden kiveykset, viherrakennustyöt ja muut viimeistelytyöt on siirretty tehtäväksi myöhemmin esim. kadun talojen rakentamisen vuoksi ovat tavallisia tämän urakan kohteita.

Vaihe

Rakentaminen

Maanrakennusurakan kohteet

Pienehköjen kunnostuskohteiden sekä muutamien isompien rakennuskohteiden lisäksi tyypillisiä työkohteita ovat rakennettujen katujen viimeistelytyöt, jotka esimerkiksi kadun talojen rakentamisen vuoksi on siirretty tehtäväksi myöhemmin. Tehtävien töiden laajuudesta riippuen työmailla saattaa työskennellä myös esim. asfalttiurakoitsija, kaideurakoitsija, louhintaurakoitsija.

Keskeisimpiä työkohteita kesällä 2023

Laaksolahti, Matinkylä, Lippajärvi, Viherlaakso, Karakallio

Runkolinjojen 520 ja 530  bussipysäkkien saneeraukset Laaksolahdessa Pitkäjärventiellä ja Matinkylässä Kalastajantiellä, Nuottaniementiellä sekä Matinkyläntiellä ovat muuten valmiit paitsi katokset ovat asentamatta. 

Kolkekannaksentiellä, Heiniemenpolun risteyksen kohdalla, parannetaan turvallisuutta ja rakennetaan saarekesuojatie. Saarekesuojatien rakentaminen on käynnissä. Liikennettä ohjaamaan asennetaan liikennevalot ja työ haittaa liikennettä. Työt kestävät n. kolme viikkoa.

Espoon keskus

Suvelassa, Kirstinharjuntorin rakennustyöt on aloitettu heinäkuussa. Kirstinharjuntorilla rakennetaan vesihuoltoa, joka valmistuu syyskuun aikana. Sen jälkeen alueelle asennetaan pohja-asfaltti. Tämän jälkeen aloitetaan kivi- sekä vihertyöt. Alustavan aikataulun mukaan työ on valmis lokakuun lopulla.

Suurpelto, Olari

Suurpellon alueella Liihemtinkujan ja Linda Tannerinkujan kivityöt ovat valmistuneet. Seuraava työvaihe on katujen asfaltointi. Opinmäenkoulun kiertoliittymän suojatielle rakennetaan liikenteenjakaja, joka parantaa suojatien ylittävien turvallisuutta. Työnaikana kävelijöille on kiertoreitti käytössä.

Kuitinmäenkaaressa, Ylisrinne -kadun risteyksessä, on alkanut tien leventäminen ja liikenteenjakajan rakentaminen syyskuussa. Liikenne pystytään pitämään lähes normaalina koko työn ajan, mutta toivoimme autoilijoiden noudattavan varovaisuutta ja alentavan ajonopeutta.

Nöykkiö, Latokaski

Kukkumäenkuja asfaltoidaan syyskuun puolessa välissä. Kadun läpiajoliikenne tullaan katkaisemaan työn ajaksi. 

Sillankorva -kadun viimeistelytyöt käynnistyvät syyskuun loppupuolella.

Saunalahti, Kauklahti

Saunalahdessa Kompassireitin työt jatkuvat koko syksyn. Katujen reunakivet saadaan asennettua syyskuun alkupuolella, jonka jälkeen työt keskittyvät Kompassireitin kiveysalueiden asentamiseen sekä kohta alkaviin istutustöihin.

Bassenkylässä alkaa Ylämaansolan parkkipaikan ja Ylämaantorin hulevesien viivytysjärjestelmien rakennustyöt syyskuun puolessa välissä olevien rakenteiden puruilla. Runsaat sade- ja pintavedet aiheuttavat ajoittain Hämäläistentiellä olevan hulevesiviemärin tulvimisen. Sekä paikoitus- että torialueen alle asennetaan pinta- ja sadevesien virtaamaa hidastavia ja viivyttäviä putkia. Vesi johdetaan viivytysputkiin hulevesiviemäreiden kautta.

Tapiola, Haukilahti

Ahertankujalla aloitetaan asentamaan reunakiviä syyskuun lopussa.

Hauenkalliontielle asennetaan suojatiehidaste sekä hulevesikaivoja; rakennustyöt alkavat syyskuussa.

Haukilahden venesatamaan rakennetaan kantava istutusalue syyskuussa sekä entistetään istutusalueen ympäristön kiveykset.

Pohjois-Espoo

Niipperissä, Letikonkujalla alkaa syksyllä reunakivien asennus.

Perusmäen puistotien ja Palstalaisentien tuntumaan rakennetaan pysäköintialue ja viimeistellään katua. Läheinen päiväkoti avataan joulukuussa, jolloin paikoitusalueella olevien saattopaikkojen tulisi olla käytössä. Palstalaisentien paikoitusalueen rakentamisen valmistelevat työt ovat alkaneet. Alueen puut on kaadettu ja rakentaminen alkaa syyskuun aikana.

Vinkki

Karttalinkistä Espoo (ulkoinen linkki)avautuvan karttasivun osoitehakurivin alapuolella olevista kuvakkeista valitsemalla alinna olevan, saat näkyviin Kadut ja puistot -vaihtoehdon, jonka alivalikossa on Rakentamisohjelma ja vuoden 2023 kohteet.

Hankkeen perustiedot:

Arvioitu toteutusajankohta: toukokuu 2023 – joulukuu 2023

Urakoitsijat: maanrakennustyöt Peab Asfalt Oy

Kaupungin rakennuttajan edustaja: Markku Virtanen