Rakennettavan Kaskihaan polun Nöykkiönkadun puoleisen osuuden niittymaisemaa, Google Maps kuvakaappaus
Rakennettavan Kaskihaan polun Nöykkiönkadun puoleisen osuuden peltomaisemia. Kuvakaappaus Google Maps.

Kaskihaan polun rakentaminen

PuistotEspoonlahti

Latokaskessa, Nauriskasken koulun läheisyyteen rakennetaan ulkoilureitti ja latureitti, jotka yhdistyvät aiemmin rakennettuihin reitteihin.

Vaihe

Rakentaminen

Hankekuvaus

Nauriskasken puistoon rakennetaan kävely- ja pyöräilyreittiä 500 metrin pituudelta Nauriskasken koulun eteläpuolelle sekä kävely- ja pyöräilyreitin viereen latureittiä, joka jatkuu edelleen noin 150 metriä koulun länsipuolella. Reitit yhtyvät aiemmin rakennettuihin reitteihin. Työalueeseen kuuluu myös vähäisissä määrin liittyvien puistopolkujen työt rakenteiden ja kuivatuksen liittämisen edellyttämässä laajuudessa. 

Puita kaadetaan reitin rakentamisen edellyttämässä laajuudessa. Pintamaata poistetaan kävely- ja pyöräilyreitiltä rakennekerrosten rakentamiseksi kantavuusvaatimusten edellyttämällä tavalla. Latureitiltä pintamaata poistetaan tarvittaessa eikä rakenneta rakennekerroksia. Latureitiltä raivataan kasvillisuus, muotoillaan maastoa tarvittaessa, tasoitetaan pinta ja verhoillaan talteen otetulla pintamaalla. Nöykkiönkadulta rakennetaan portaat kävely- ja pyöräilyreitille väliaikaisesti käytettäväksi kunnes suunniteltu Nöykkiönkadun ylittävä kevyen liikenteen silta rakennetaan. Työmaa-alueena olleet niityt kunnostetaan ja kylvetään niityksi. Reittien reunat viimeistellään talteen otetulla pintamaalla. Kävely- ja pyöräilyreitti katetaan kivituhkalla. Puistopolut valaistaan.

Arvioitu toteutusajankohta:

helmikuu 2023 – syyskuu 2023

Pääurakoitsija:

Espoon kaupunki

Vihertyöpäällikkö:

Esa Pensas