Kalevanvainion ja Nyyrikintien rakentaminen

Kadut ja liikenneTapiola

Rakennushanke käsittää Tapiolan kaupunginosassa sijaitsevien Kalevanvainion ja Nyyrikintien katujen ja kunnallistekniikan rakentamisen. Vesihuoltolinjoja rakennetaan myös läheisten puistojen alueelle.

Vaihe

Rakentaminen

Hankekuvaus

Urakka-alueeseen kuuluu Kalevanvainio ja Nyyrikintie nimiset kadut sekä kaksi puistoaluetta, joista toinen sijaitsee Nyyrikinkadun itäpäässä ja toinen Kalevanvainion ja Nyyrikintien risteyksestä länteen noin 150 metrin pituiselta matkalta. Kasvillisuutta poistetaan rakentamisen edellyttämässä laajuudessa. Säilytettävä kasvillisuus suojataan aitaamalla. Maapohjaa vahvistetaan stabiloimalla. Nykyinen katuvalaistus pylväineen ja jalustoineen puretaan. 

Kalevanvainiolle ja Nyyrikintielle asennetaan jätevesiviemäriä, hulevesiviemäriä ja vesijohtoa sekä kaapeleiden suojaputkituksia.  Nyyrikintie itäpäässä olevaan Kalevanvainio nimiseen puistoon ja länsipään  Hiidenkivenmetsä nimiseen puistoon rakennetaan vesijohtoa ja hulevesiviemäriä. Katujen rakenteet uusitaan vastaamaan nykyisiä teknisiä vaatimuksia. Työalueeseen kuuluu myös liittyvien katujen ja puistojen työt rakenteiden liittämisen ja ennallistamisen edellyttämässä laajuudessa.

Kaduille asennetaan uudet valaisimet. Kadut asfaltoidaan ja asennetaan luonnonkiviset reunatuet. Työn alussa irroitetut, ehjät betonikivet ladotaan takaisin uuden reunakiven taakse. Rikkoutuneet betonikivet korvataan uusilla. Puistojen työalueet entistetään. Urakka-alueelle istutetaan muutama purppuraomenapuu, japoninhappomarjapensaita sekä pikkunarsissin sipuleita.

Lisätietoja suunnittelun Espoo.fi/Kalevanvainio ja Nyyrikintie -sivulta

Hankkeen perustiedot:

Arvioitu toteutusajankohta: syyskuu 2022 - syksy 2023

Pääurakoitsija: TerraWise Oy

Kaupungin rakennuttajan edustaja: Sirpa Salminen