Ilmakuvaotteessa on Kalevanvainion ja Nyyrikitintien sijainti.
Kalevanvainion ja Nyyrikintien sijainti on merkitty karttaan keltaisella

Kalevanvainio ja Nyyrikintie

Kadut ja liikenneTapiola

Kalevanvainio on pohjoispäästä Kalevalantiehen ja eteläpäästä Nyyrikintiehen liittyvä tonttikatu. Nyyrikintie liittyy keskiosaltaan Kalevanvainioon ja on sekä länsi että itäpäästään päättyvä tonttikatu. Kadun molemmista päistä on jatkuvat jalankulun yhteydet Hiidenkivenmetsän ja Kalevanvainion puistoalueille.

Kaavan nimi

Aarnivalkea-Maarinniitty II

Vaihe

Lainvoimainen

Katujen ajoradan leveys on 5,00 metriä.

Kalevanvainion itäisellä puolella sijaitseva jalkakäytävä poistuu ja läntisen puolen jalkakäytävää levennetään 2,50 metriin. Kalevanvainion itäpuolen Kalevalantielle johtavan jalkakäytävän leveys on 2,00 metriä.

Nyyrikintien jalkakäytävää levennetään 2,25 metriin. Nyyrikintien itäpäässä sijaitsee kolme LP-alueelle sijoittuvaa pysäköintipaikkaa.

Katukuvallisesti tarkasteltuna Nyyrikintien kadun poikkileikkaus säilyy lähes nykyisellään. Maisemallinen muutos katutilassa liittyy Nyyrikintien katualueen etelälaidalla olevien pensaiden poistoon.

Katualueiden kapeiden reuna-alueiden pensasistutukset poistetaan katujen kunnossapidon helpottamiseksi ja liikenneturvallisuuden vuoksi. Alueella sijaitsevat haitalliset vieraslajiksi luokiteltavat kurtturuusuesiintymät (Rosa rugosa) poistetaan. Kadun reuna- sekä piennaralueet pääosin nurmetetaan. Hyväkuntoisia nykyisiä puita ja pensaita pyritään mahdollisuuksien mukaan säilyttämään ja Nyyrikintien pohjoispuolelle istutetaan uusia puita.

Rakentaminen on tarkoitus totetuttaa 2022 ja rakentamisen yhteydessä saneerataan kadulla sijaitsevaa kunnallistekniikkaa.

Yhteystiedot

Henri Torvinen

Suunnitteluinsinööri+358 40 521 6558Tekniikantie 15, Otaniemi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

09 816 25100