Kalajärvenkallio, Järvenkallionkuja, Kalajärvenranta asemakaava, sijaintikartta

Kalajärvenkallion, Järvenkallionkujan ja Kalajärvenrannan rakentaminen

Kadut ja liikenneKalajärvi

Urakassa rakennetaan uudet kadut Kalajärvenkallio ja Järvenkallionkuja, saneerataan Kalajärvenranta sekä rakennetaan Kalajärvenrannan lähivirkistys- ja ulkoilualueelle sade- ja pintavesien ohjaamiseksi rakenteita ja huoltoteitä.

Hankekuvaus

Kalajärvelle rakennetaan uudet kadut, Kalajärvenkallio ja Järvenkallionkuja. Kalajärvenranta -kadun rakennekerrokset uusitaan vastaamaan nykyisiä määräyksiä. Rakentamisen toteuttaminen edellyttää louhintaa. Kaduille asennetaan asuinrakentamisen vaatima kunnallistekniikka: hulevesiviemäröinti sade- ja pintavesille, jätevesiviemäri ja vesijohto, suojaputkitukset sähkö- ja telekaapeleille sekä rakennetaan katuvalaistus. Kalajärvenkallion länsipäähän rakennetaan myös jätevesipumppaamo. Kalajärvenkallion ja Kalajärvenrannan toiseen reunaan rakennetaan jalkakäytävä. Ajoradat ja jalkakäytävät asfaltoidaan. Piennaralueet viimeistellään kylvämällä nurmikoksi.

Kalajärvenrannan  puistoalueelle (lähivirkistys- ja ulkoilualueelle) rakennetaan hulevesipainanteita valumavesille sekä hulevesikasettikenttä, johon johdetaan Kalajärvenranta-kadun hulevesiviemärin sade- ja pintavedet.
Alueelle rakennettavien hulevesikasettien sekä neljän hulevesipainanteen tavoitteena on imeyttää ja puhdistaa alueelta kertynyttä sade- ja pintavettä  ja vähentää kiintoainesta Kalajärvessä. Kalajärvenrannan  puistoalueelle rakennetaan jalankulku- ja pyöräilyreittejä, joita käytetään lisäksi virkistysalueen vesihuoltojärjestelmien huoltoajossa.

Rakentaminen aloitetaan alkuvuodesta 2022 ja sen arvioidaan kestävän noin kaksi vuotta.

Hankkeen perustiedot

Arvioitu toteutusajankohta:

tammikuu 2022 –  joulu 2023

Pääurakoitsija:

Espoon kaupunki

Vastaava mestari:

Tuomas Moilanen