Kalajärven puistotien ilmakuva

Kalajärven puistotien rakentaminen

Kadut ja liikenneKalajärvi

Rakennushanke käsittää Kalajärven puistotien rakentamisen, hulevesien viivytysaltaan rakentamisen ja siitä lähtevän purkuojan ruoppaamisen.

Hankekuvaus

Kalajärven puistotien rakentamaton osuus kadun länsipäässä rakennetaan valmiiksi ja olemassa oleva katuosuus rakennetaan uudestaan asemakaavan mukaisesti. Rakentamattoman katuosuuden rakentaminen edellyttää mm. louhintaa,  maaperän vahvistamista stabiloimalla, jolloin maamassaan lisätään sementtipohjaista sideainetta. Samalla rakennetaan alueella tarvittavaa kunnallistekniikkaa kuten 275 metriä pitkä, halkaisijaltaan Ø 300 mm vesijohto kadun pohjoisreunalle, jätevesiviemäri, hulevesiviemäri sekä sähkö-, tele- ja tiedonsiirtokaapeleita varten suojaputkitukset. Rakennetun katuosuuden rakennekerrokset uusitaan vastaamaan nykyisiä määräyksiä.

Nykyinen katuvalaistus pylväineen ja jalustoineen puretaan ja asennetaan uudet katuvalaistuspylväät led-valaisimineen. Kadun etelälaidalle tulee kevyen liikenteen väylä ja koulun pohjoispuolelle joitain pysäköintipaikkoja. Ajoradan reunoihin asennetaan graniittiset reunakivet ja katu asfaltoidaan. Piennaralueet nurmetetaan.

Virkistysalueelle, Kalajärven puistotien länsipään eteläpuolelle, rakennetaan sade- ja pintavesille viivytysallas.  Viivytysaltaalle rakennetaan työmaatie ja altaasta lähtevä purkuoja ruopataan. Viivytysaltaassa vedestä poistuu kiintoainesta. Lisäksi allas tasaa valumavesien virtausta Kalajärveen.

 

Hankkeen perustiedot

Toteutusaika: tammikuu 2022- kesäkuu 2023

Päätoteuttaja: Espoon kaupunki

Vastaava mestari: Tuomas Moilanen