Kuvassa kaava-alueeseen kuuluvat katualueet vihreällä rajauksella.
Ilmakuva kaava-alueesta 2021.Kuva: Espoon kaupunki

Jupperin kadut

AsemakaavoitusLeppävaara

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on yhtenäistää asemakaavamerkintöjä. Tästä syystä poistetaan kaavasta erilliset jalankulun ja pyöräilyn katuosuuden merkinnät. Jalankulku- ja pyörätiet suunnitellaan ja rakennetaan katujen perusparannuksen yhteydessä laadittavien tarkempien katusuunnitelmien mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee Jupperissa sijaitsevia katualueita osoitteissa Tammipääntie, Kulmatie, Ojankulma, Rantatie, Rantakulma, Peltotie sekä Jupperintie. Kyseessä ovat katuosuudet, joiden voimassa olevalla asemakaavalla on kadun reunaan osoitettu erillinen jalankululle ja pyöräilylle varattu katualueen osa.Kaava etenee ehdotusvaiheeseen syyskaudella 2022.

Kaavan nimi

Jupperin kadut

Aluenumero

141009

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Valmisteluvaihe

Hakija

Espoon kaupunki

Taustatieto

Asemakaavan muutoksen vaikutukset ovat vähäisiä, joten sen valmistelussa noudatetaan lyhennettyä asemakaavaprosessia. Kaava-aineisto ei tule valmisteluvaiheessa nähtäville verkkosivulle, vaan siitä tiedotetaan kirjeitse osallisille, kuten lähinaapureille. Ehdotusvaiheessa kaava-aineisto tulee nähtäville tälle sivulle ja voit halutessasi jättää siitä muistutuksen. Jos sinulla on kaavaan liittyviä kysymyksiä tai kommentteja, voit olla yhteydessä suunnittelijoihin.

Vaikuta nyt -uutiskirje kertoo, mihin hankkeisiin voit juuri nyt vaikuttaa ja mitä lähialueellasi tapahtuu. Lisäksi saat tiedon tulevista asukastilaisuuksista. Kirje ilmestyy sähköpostiisi kahden viikon välein. Tilaa klikkaamalla kuvaa!

Juha Miettinen

asemakaavainsinööri040 508 9198Tekniikantie 15, Otaniemi
Vaikuta nyt -uutiskirje kertoo, mihin hankkeisiin voit juuri nyt vaikuttaa ja mitä lähialueellasi tapahtuu. Lisäksi saat tiedon tulevista asukastilaisuuksista. Kirje ilmestyy sähköpostiisi kahden viikon välein. Tilaa klikkaamalla kuvaa!