Alustava suunnittelualue on rakentamatonta aluetta, joka on osin puustoista. Aluetta rajaa idänpuolelta katu ja liikenneympyrä.
Suunnittelualueen likimääräinen rajaus ilmakuvassa.Kuva: City of Espoo

Jerikonpolku

AsemakaavoitusEspoonlahti

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on erottaa Finnoonkalliossa sijaitseva pysäköintitalon rakentamisen mahdollistava alue omaksi korttelialueekseen. Tällä mahdollistetaan sen muodostaminen omaksi kiinteistökseen. Kaava on tullut voimaan 22.12.2021.

Kaavan nimi

Jerikonpolku

Aluenumero

442401

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Hyväksymisvaihe

Hakija

Espoon kaupunki

Yhteyshenkilöt

Paltsa Salama

asemakaavainsinööri040 188 2395Tekniikantie 15, Otaniemi

Salla Mäkelä

liikenneinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu046 877 3001Tekniikantie 15, Otaniemi